V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Předscéna

Z Multimediaexpo.cz

Termínem předscéna čili proscénium, divadelním slangem též forbína, označujeme v základním smyslu slova místo v divadle, které se nachází vždy na jevišti divadla v prostoru mezi hledištěm a oponou nebo mezi orchestřištěm a oponou. Jedná se tedy o přední okraj jeviště, který se nachází nejblíže divákům.

Přenesný význam slova

V dalším slova smyslu se pak tato slova používají pro označování hereckých výstupů hraných (předváděných) v tomto prostoru obvykle před zataženou oponou. Herecké výstupy před oponou (pokud se nejedná o zvláštní umělecký záměr či o neobvyklý inscenační postup) se použivají zejména jakožto spojovací prvek mezi jednotlivými obrazy, akty, jednáními či dějstvími, kdy za oponou zpravidla probíhají technické změny v dekoracích a přestavba jednotlivých scénických prvků či výměna rekvizit a kulis

Forbíny v tomto smyslu proslavilo zejména Osvobozené divadlo, kdy známá komická dvojice Jan Werich a Jiří Voskovec pravidelně vystupovala před oponou se samostatnými výstupy, ve kterých vtipně a aktuálně reagovala (resp. více či méně vtipně glosovala) na různé společenské a politické jevy a problémy své doby.

V současném divadle hru před oponou velmi často úmyslně používá např. Divadlo Járy Cimrmana.

Reference