Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Panna

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Panna (latinsky: Virgo intacta) je obecně označení ženy či dívky, která ještě neměla pohlavní styk. V širším pojetí se někdy vztahuje i na ženu, která zatím není nijak sexuálně aktivní nebo na jakoukoli neprovdanou dívku. Panenství, tedy „stav bytí pannou“, je v některých společnostech a zejména v souvislosti pohledu mnohých náboženství na lidskou sexualitu před svatbou, respektované a ceněné. Muž, který ještě nikdy neměl pohlavní styk, se nazývá panic. Slovo „panenský“ pak přeneseně znamená i „čistý“ nebo „zatím nedotčený“, případně i „nevinný“ či „krásný“. Jako „staré panny“ se označují ženy, které ačkoliv již mají věk na to, aby byly zadané, stále nenalezly prvního partnera. Šířeji se tak mohou označovat ženy, které sice již pohlavní styk měly, ale přesto žijí osaměle. Označení je mírně pejorativní.

Obsah

Fyziologie

Ženská panenská blána (hymen) je membrána částečně uzavírající vchod do pochvy. Je většinou protržena při prvním sexuálním styku. Přítomnost nedotčené membrány je proto často považována za fyzický důkaz panenství. Její nepřítomnost ale nutně neznamená, že žena již svůj první pohlavní styk prodělala, protože blána může částečně nebo i zcela chybět již od narození ženy. Panenská blána se také může protrhnout během života panny, například při cvičení nebo vkládání tampónu. V ojedinělých případech, například kdy brání při menstruaci, je ji nutno chirurgicky odstranit, aby neohrožovala život ženy. Většinou se znásilněné panny za panny již nepovažují, někteří lidé tento pohled neuznávají, protože žena o svou „čistotu“ přišla ne vlastním přičiněním. Jsou také ženy, které berou „duchovní panenství“ do důsledku a považují nové křesťanky za panny, aniž by braly ohled na jejich minulý sexuální život.

Panenství v historii

Panenství bylo v historii často považováno za ctnost představující čistotu a fyzickou sebekázeň a je důležitou charakteristikou některých náboženských postav, například Panny Marie, ale třeba i řeckých bohyň Athény, Artemidy a Hestie.

Panenství v kultuře

Panenství je v mnoha kulturách spjato s osobní, nebo dokonce i rodinnou ctí. Tradičně se v některých kulturách, zejména křesťanských či islámských, považuje dobrovolná ztráta panenství před vstupem do manželství za velkou hanbu. V některých zemích dokonce ženu radši zabijí, než aby rodina zůstala pošpiněna (tzv. vražda ze cti). Na svatbách v západní kultuře je považován závoj nevěsty za symbol jejího panenství. Často se mylně považují za tento znak její bílé šaty. Bílou si totiž obvykle berou i nevěsty, které již pannami nejsou, případně se u nich panenství ani nepředpokládá, například při druhém manželství. V západní kultuře se některé znaky předmanželského panenství již nepovažují obecně za ctnosti, ale mohou být v některých kruzích zdrojem opovržení. Stále častější přesvědčení západní mládeže, že panenství se již nepovažuje za ctnost, se stal podnětem významných debat, zejména souvisejících s kontroverzním pojetím lidské sexuality mezi mladými lidmi. Přetrvávající panenství se stává negativní vlastností, která naznačuje, že dívka je neatraktivní, prudérní a sexuálně nevyvinutá. Na druhé straně zde ovšem je třeba upozornit, že tento jev není obecný - zároveň se mezi toutéž mládeží (zejména v Americe) šíří iniciativy a hnutí deklarující sexuální abstinenci až do manželství, což svědčí spíše o názorové polarizaci, než všeobecné změně pohledu. Někteří historici a antropologové poznamenávají, že v mnohých společnostech, ve kterých se cení panenství, se více provozuje předmanželský sex jiným způsobem než souloží, tedy orálně, análně nebo vzájemnou masturbací. V některých přírodních kulturách, ve kterých se třeba ani pohlavní styk nespojuje s otěhotněním, ale jen se slastí, kterou při tom člověk zažívá, se první pohlavní styk ženy, a tedy protržení panenské blány, provádí rituálně. Ve Starém zákoně lze nalézt mnoho odkazů na panenství, mimo jiné:

Když někdo svede pannu, která nebyla zasnoubena, a vyspí se s ní, vezme si ji za ženu a dá za ni plné věno.
Jestliže by se její otec rozhodně zdráhal mu ji dát, zaplatí svůdce obnos ve výši věna panen.

Exodus 22,15 a 22,16

Když najde muž dívku, pannu, která není zasnoubena, a chytí ji, bude s ní ležet a budou přistiženi,
muž, který s ní ležel, dá otci té dívky padesát šekelů stříbra. Stane se jeho ženou, protože ji ponížil. Po celý život ji nesmí propustit.

Deuteronomium 22,28 a 22,29

Jiné druhy panenství

Anální panenství

Anální panenství[1] je druh panenství, který je charakterizován tím, že osoba ještě neměla anální pohlavní styk. V užším pojetí se jedná o anální sex pasivní, v širším pojetí jsou do něj zahrnovány i osoby, které ještě nepraktikovaly anální sex, ať již aktivně či pasivně. U mužů se někdy hovoří i o té samé skutečnosti jako o análním panictví.

Související články

Reference

  1. Anal Virgin [online]. Urban Dictionary, [cit. 2009-09-26]. Dostupné online. (anglicky) 


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace