Svatba

Z Multimediaexpo.cz

Moderní prstýnky
Prstýnky kolem roku 1600
Svatební pár (2014)

Svatba (lidově též veselka, z pohledu ženy vdavky, z pohledu muže ženitba) je v mnoha kulturách obřad spojený se vstupem dvou lidí do manželského stavu. Je složena z rituálů, částečně předepsaných zákonem, a tradičních zvyklostí. Žena vstupující do manželství je označována jako nevěsta, muž jako ženich.

V některých zemích se vyskytují případy, kdy ke svatbě dochází s cizinci za úplatu, za účelem rychlého získání trvalého pobytu. Stát je pak nucen provádět restriktivní opatření, obvykle zpřísnění podmínek oddání takového páru.[1]

U svatby v českých podmínkách je nutno rozlišovat církevní sňatek a sňatek civilní, jejichž platnost nebývaly vždy zcela rovnocenné.

Obsah

Doklady potřebné ke svatbě

Při sňatku českých státních občanů:

 • občanské průkazy snoubenců
 • rodné listy
 • doklad o státním občanství (nahrazuje OP)
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (nahrazuje OP)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (je-li snoubenec rozvedený)
 • úmrtní list manžela (je-li snoubenec ovdovělý)
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který již v partnerství žil)
 • rodné listy společných dětí (mají-li snoubenci takové)
 • rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)

Je-li jeden ze snoubenců cizinec:

 • rodný list – nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé zejména místo a datum narození, jméno a příjmení a údaje o rodičích
 • doklad o státním občanství – lze prokázat cestovním pasem
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6-ti měsíců (povolení domovského státu uzavřít manželství v ČR a pokud domovský stát takové potvrzení nevydává, předloží cizinec dokument o této skutečnosti)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu – je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela/partnera (pokud je snoubenec ovdovělý). Tento doklad není třeba předkládat, jestliže je tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství na území ČR.
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který již v partnerství žil)
 • doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince

Výročí svatby

Výročí svatby je označováno speciálními přívlastky, nejznámější jsou svatby stříbrné, zlaté a diamantové.[2]

Na cestě společným životem
Svatební obřad
Roky manželství Termín
1 bavlněná svatba
2 papírová svatba
3 kožená svatba
4 květinová (ovocná) svatba
5 dřevěná svatba
6 železná (zinková) svatba
7 vlněná (měděná) svatba
8 bronzová (plechová) svatba
9 hliněná svatba
10 cínová (růžová) svatba
11 ocelová svatba
12 hedvábná svatba
13 krajková svatba
14 slonovinová svatba
15 křišťálová (skleněná) svatba
20 porcelánová svatba
25 stříbrná svatba
30 perlová svatba
35 korálová (plátěná, lněná) svatba
40 rubínová svatba
45 safírová svatba
50 zlatá svatba
55 smaragdová svatba
60 diamantová svatba
65 kamenná svatba
70 platinová (blahodárná, briliantová) svatba
75 korunovační svatba

Druhy svateb

Odrazy v kultuře

O svatbách a sňatcích pojednává velké množství literárních, literárně-dramatických a audiovizuálních děl. Některé romantické či rodinné filmy okamžikem svatby končí svůj příběh, za všechny jmenujme české filmy Kam čert nemůže, Partie krásného dragouna nebo britský film Notting Hill.

Vybrané příklady jsou zde uvedeny podle zjevného názvu díla.

Knihy

Opery

Divadelní hry

Filmy

Související články

Literatura

Reference

 1. http://www.nova.cz/tvarchiv/?238d=27.01.2008&238m=p&238p=TNOVINY&238v=127633
 2. http://www.mineralfit.cz/clanek/1702--vyroci-svatby.html

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Svatba
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Svatba