Pascalův zákon

Z Multimediaexpo.cz

Pascalův zákon je důležitým zákonem hydromechaniky, resp. obecněji mechaniky tekutin. Nejdůležitější jeho uplatnění v technické praxi je u hydraulických a pneumatických zařízení.

Znění zákona:

Jestliže na kapalinu působí vnější tlaková síla, pak tlak v každém místě kapaliny vzroste o stejnou hodnotu.
(Totéž platí i pro plyny)

Pascalův zákon mluví o přenosu tlaku do libovolného místa v kapalině, přitom se tlak nikde neztrácí. Přenos tlaku je umožněn pohybem částic kapaliny a rozkladem vzájemných sil mezi nimi do všech směrů.

Tlačením na kapalinu vzroste tlak ve všech místech stejně, ale rozdíly z hydrostatického tlaku zůstanou. Pascalův zákon potom může být vyjádřen rovnicí:

\(P_2 - P_1=- \rho g (h_2-h_1)\,\)

kde h1 a h2 jsou dvě rozdílné výšky kapaliny, ρ je hustota kapaliny a g je tíhové zrychlení. Pascalův zákon je možné považovat za statický limit Bernoulliho rovnice.

Pascalův zákon je základem hydraulických zařízení, která využívají přenosu tlaku a tím i tlakové síly od jednoho pístu k druhému. Velikostí pístu se dá ovlivnit i velikost tlakové síly.

Pro ideální kapalinu platí tento zákon zcela přesně. Reálné kapaliny však nejsou zcela nestlačitelné a změny tlaku se v nich šíří konečnou rychlosti.

Související články