Poddruh

Z Multimediaexpo.cz

Poddruh (též subspecie; latinsky subspecies) je v biologické systematice poddruhový taxon označující jedince s vlastními morfologickými znaky lišícími se od jiného poddruhu téhož druhu. V taxonomii se subspecie zkracuje jako subsp. (česká nomenklatura) či ssp. (vědecká nomenklatura).

Obsah

Nominální subspecie

Nominátní subspecie je poddruh, který se nejvíce podobá danému druhu. Podstatné je, že odpovídá typu druhu (u vyšších rostlin jde většinou o tzv. herbářovou položku). Její jméno se tvoří opakováním jména druhu bez autora.

  • Např. orla skalního popsal Carl Linné podle evropských exemplářů jako Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758). Tento dravec je však rozšířen po velké části severní polokoule a proto zde tvoří několik poddruhů. Jeho japonský poddruh byl popsán jako Aquila chrysaetos japonica Severtzov, 1888. Evropský poddruh se proto označuje jako Aquila chrysaetos chrysaetos.

Toto jméno se nazývá autonymum, protože vzniká automaticky, jakmile někdo popíše jinou subspecii k určitému druhu.

Poddruhy rostlin

Zápis

Jména taxonů zapisujeme vědeckým, tedy latinským jazykem. Jako první se napíše kurzívou latinské binomické jméno, následuje autor (nebo zkratka autora), zkratka „subsp.“, nebo „ssp.“ a kurzívou latinský název subspecie. Popřípadě se doplní autor(ři) – pokud se nejedná o nominátní subspecii. Následují příklady:

  • Vicia ludoviciana Nutt. subsp. ludoviciananominátní subspecie
  • Vicia ludoviciana Nutt. subsp. leavenworthii (Torr. & A. Gray) Lassetter & C. R. Gunn
  • Musa peekelii Lauterb. subsp. angustigemma (N. W. Simmonds) Argent

Pozice taxonu

Jedná se o taxon nižší než druh. Nachází se mezi druhem a varietou (neboli odrůdou). Pozná se podle zkratky charakteristické pro tento taxon. V českém binomickém názvosloví se tvoří pouze název pro druh a poddruh se dodává latinsky.