Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Varieta (biologie)

Z Multimediaexpo.cz

Varieta, neboli odrůda je botanická taxonomická kategorie planých rostlin nižší než druh a poddruh. Od jiných rostlin stejného druhu se liší drobnějšími dědičnými morfologickými odchylkami charakteristickými pro celou populaci. Tím se liší od formy, jejíž znaky jsou jen u některých jedinců (bíle a modře kvetoucí zvonky).

Pro varietu používáme zkratku var.

Obsah

Příklad zápisu

Zápis taxonu pak vypadá následovně:

  • Lactuca sativa L. var. longifolia Lam.
  • Primula veris L. subsp. veris var. ampliata Koch.
Tedy nejprve, pokud píšeme latinsky, uvádíme druhové jméno v uvozovkách s počátečním velkým písmenem: Lactuca sativa. Dále se píše jméno (nebo zkratka) člověka, který daný taxon posal L. V případě variety uvádíme dále zkratku: var. a následně kurzívou název variety: longifolia. Opět připojíme autora: Lam.

Kultivar, nebo varieta?

  • Varieta se správně používá pouze pro pojmenování planých taxonů (pravidla pro popis a používání této taxonomické kategorie se řídí mezinárodním kódem botanické nomenklatury), nepoužívá se – i když se v tom často chybuje – pro označování pěstovaných rostlin. Píše se latinsky, malým písmem a kurzívou.
  • Kultivar znamená pěstovaná varieta a používá se pro označení kulturních rostlin, které vznikly za záměrného přispění šlechtitele. Pojmenování se řídí mezinárodním kódem pěstovaných rostlin; píše se do jednoduchých uvozovek normálním písmem, s prvním písmenem velkým a tvar vychází ze současného živého jazyka, nejčastěji angličtiny.[1]

Související články

Externí odkazy


Chybná citace Nalezena značka <ref> bez příslušné značky <references/>.