Poliklinika

Z Multimediaexpo.cz

Slovem poliklinika označujeme obvykle větší ambulantní zdravotnické zařízení, které bývá zpravidla umístěno ve větším městě (pokrývající větší spádovou oblast) a vybavené několika ordinacemi základních lékařských oborů. Někdy bývá větší poliklinika spojena s menší nemocnicí, může tedy mít i menší hospitalizační oddělení. Součástí polikliniky bývá, krom jiného, i lékárna a prodejna zdravotnických potřeb. V dnešní době mohou být polikliniky složeny z více menších soukromých zdravotnických ambulantních zařízení a nemusí vždy nutně tvořit jeden podnikatelský subjekt. V dřívějších dobách existovaly i profesně zaměřené polikliniky, např. železniční poliklinika, poliklinika pro vysokoškoláky apod.

Specializované polikliniky

Související články