Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Doprava

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Doprava je způsob pohybování se objektů z místa na místo. Jde o přemisťování... Objektem můžou být předměty, osoby, zvířata, ale třeba i informace nebo energie. Dopravní technologie sestávají z dopravních prostředků, dopravní infrastruktury a organizace dopravy. Doprava informací se obvykle zařazuje jako samostatný obor, komunikace a telekomunikace. Obojí ovšem úzce souvisí – řízení dopravy nákladu a osob obvykle vyžaduje i spolehlivý přenos informací, jímž se ve vztahu k dopravě zabývá dopravní telematika. Druhem dopravy je také přenos elektrické energie. Tento článek se dále zabývá především dopravou předmětů a osob. Nejstarším způsobem dopravy je chůze a nošení nákladu. V rozvinutých zemích se lidé pěšky dopravují spíše na kratší vzdálenosti, zatímco chůze na delší vzdálenosti je způsobem oddechu a trávení volného času (pěší turistika). Lidé také dosud nosí náklady v náročném terénu (nosiči v horách). Dalším historickým způsobem dopravy je využití zvířat k jízdě, nošení nebo k tahání nákladu. K dopravě po vodě se již od prehistorických dob užívá plavidel. Moderní doba přinesla rozmach dopravy pomocí vozidel (zejména silničních a kolejových) a letadel. Doprava patří mezi nejrychleji se rozvíjejíci sektory národního hospodářství. Velký nárust je i v osobním motorismu. Důsledky tohoto rozvoje jsou však nepříznivé pro životní prostředí.

Obsah

Negativní vlivy

Požadované vlastnosti dopravy

Druhy dopravy

Podle typu dopravní cesty

Podle pohonu

Podle kapacity dopravních prostředků

Doprava osob se dá také rozdělit na dopravu

Podle veřejné přístupnosti

Ne zcela se kryjící rozdělení je na dopravu

Související obory

K nejdůležitějším druhům dopravy se vážou inženýrské obory zabývající se konstrukcí dopravních prostředků (například letecké inženýrství). S pojmem nákladní doprava úzce souvisí i logistika neboli zásobování.

Literatura


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Doprava
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace