Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Doprava

Z Multimediaexpo.cz

Doprava je způsob pohybování se objektů z místa na místo. Jde o přemisťování... Objektem můžou být předměty, osoby, zvířata, ale třeba i informace nebo energie. Dopravní technologie sestávají z dopravních prostředků, dopravní infrastruktury a organizace dopravy. Doprava informací se obvykle zařazuje jako samostatný obor, komunikace a telekomunikace. Obojí ovšem úzce souvisí – řízení dopravy nákladu a osob obvykle vyžaduje i spolehlivý přenos informací, jímž se ve vztahu k dopravě zabývá dopravní telematika. Druhem dopravy je také přenos elektrické energie. Tento článek se dále zabývá především dopravou předmětů a osob. Nejstarším způsobem dopravy je chůze a nošení nákladu. V rozvinutých zemích se lidé pěšky dopravují spíše na kratší vzdálenosti, zatímco chůze na delší vzdálenosti je způsobem oddechu a trávení volného času (pěší turistika). Lidé také dosud nosí náklady v náročném terénu (nosiči v horách). Dalším historickým způsobem dopravy je využití zvířat k jízdě, nošení nebo k tahání nákladu. K dopravě po vodě se již od prehistorických dob užívá plavidel. Moderní doba přinesla rozmach dopravy pomocí vozidel (zejména silničních a kolejových) a letadel. Doprava patří mezi nejrychleji se rozvíjejíci sektory národního hospodářství. Velký nárust je i v osobním motorismu. Důsledky tohoto rozvoje jsou však nepříznivé pro životní prostředí.

Obsah

Negativní vlivy

 • znečištění ovzduší, vody a půdy
 • hluk a vibrace
 • nehody
 • zábor půdy (zabere se město silnicí)
 • produkce odpadu

Požadované vlastnosti dopravy

 • schopnost vytvářet síť
 • schopnost dopravy přepravovat libovolné množství materiálů a zboží
 • zabezpečit dopravu do libovolného místa v regionu
 • požadovaný stupeň rychlosti přepravy
 • požadovaný stupeň časové jistoty dosažení cíle (četnost spojů)
 • požadovaný stupeň bezpečnosti dopravy
 • přiměřené náklady
 • určitý stupeň poskytování dalších služeb během vlastního pohybu dopravního prostředku (např. napájení zvířat)

Druhy dopravy

Podle typu dopravní cesty

Podle pohonu

Podle kapacity dopravních prostředků

Doprava osob se dá také rozdělit na dopravu

 • individuální (například motocykl, osobní automobil)
 • hromadnou (například autobus, tramvaj, vlak, dopravní letadlo).

Podle veřejné přístupnosti

Ne zcela se kryjící rozdělení je na dopravu

 • neveřejnou (vlastní automobil, vnitropodniková doprava, zvláštní linková doprava, smluvní jízda autobusem nebo osobním automobilem, soukromé letadlo)
 • veřejnou (kromě hromadné veřejné dopravy také například taxislužba).

Související obory

K nejdůležitějším druhům dopravy se vážou inženýrské obory zabývající se konstrukcí dopravních prostředků (například letecké inženýrství). S pojmem nákladní doprava úzce souvisí i logistika neboli zásobování.

Literatura

 • BRINKE, Josef: Úvod do geografie dopravy. Praha : Karolinum, 1999, 112 s. ISBN 80-7184-923-5


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Doprava