Dopravní prostředek

Z Multimediaexpo.cz

Dopravní prostředek je zpravidla pohyblivý hmotný objekt (těleso) nebo jiný technický resp. technologický soubor, sloužící k dopravě materiálu a přepravě osob. Jedná se vlastně o mobilní součást dopravy a přepravy. Přeprava energie může být také prováděna dopravními prostředky ale pouze za předpokladu, že je energie primárně vázána na nějaký hmotný objekt (kupř. chemická energie vázaná v palivu, či tepelná energie vázaná ve vodě či vodní páře apod.), totéž platí i pro přepravu zpráv a informací vůbec.

Rozdělení strojních dopravních prostředků

  • Vozidla (kupř. automobily, motocykly, vagóny, lokomotivy, jízdní kola, tramvaje, kočáry, traktory apod.)
  • Letadla (kupř. balóny, vrtulníky, letadla s pevnými křídly, vznášedla, větroně, vírníky, padáky či rakety atd.)
  • Plavidla (kupř. lodě, vory, ponorky, prámy, plovoucí stroje)
  • Zdvihadla (kupř. výtahy, jeřáby, lanovky, eskalátory, vrátky, pásové přepravníky apod.)
  • Produktovody (kupř. vodovody, plynovody, ropovody, parovody, přepravníky sypkých hmot či vazkých kapalin), někdy je zde užíván také název přepravní potrubní systémy
  • Pneumatické přepravníky (kupř. potrubní pošta, zemědělský fukar)
  • ostatní speciální a experimentální konstrukce - např. monorail

Obsah

Druhy dopravních prostředků

Co není dopravní prostředek

Elektrické vedení elektrickou energii přímo nijak nepřepravuje (neboť není pohyblivým objektem). Elektrická energie je fakticky vždy šířena elektromagnetickým polem v celém prostoru (tedy převážně mimo elektrický vodič). Každé elektrické vedení je tedy pouze pomocný prostředek pro přenos a šíření elektrické energie prostřednictvím elektromagnetického pole. Elektrické vedení přepravuje pouze a jedině elektricky nabité částice, volné elektrony z kovové mřížky svých vodičů, v případě střídavého elektrického napětí a proudu navíc tyto elektrony ve vodiči pouze kmitají sem a tam s frekvencí sítě (v Česku 50 Hz). Představa elektrického vedení coby jakéhosi velmi zvláštního potrubí pro tok elektrické energie je principiálně zcela nesprávná.

Externí odkazy

Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Dopravní prostředek
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Dopravní prostředek