Dovolená : 28. září 2023 — 30. září 2023
Holidays : 28 September 2023 — 30 September 2023
Vacaciones : 28 de septiembre 2023 — 30 de septiembre 2023

Princip

Z Multimediaexpo.cz

Princip (z lat. principium, počátek) je základní a obecně uznávané myšlenkové východisko, zásada, pravidlo, zákon, které se nedokazuje, ale z něhož lze odvodzovat další důsledky pro jednání nebo poznání. U technických zařízení základní myšlenka, z níž je lze pochopit (např. princip elektromotoru). Každá věda má své principy, otázky principů nejobecnějších náleží do filozofie, např. princip vyloučeného třetího nebo princip kauzality. V antice označoval princip pralátku nebo živly, v nichž spočívalo veškeré bytí. Princip jednoduchodsti, princip komplementarity, princip korespondence vyjadřují ve vývoji vědy relativní souhlas vědeckých teorií na kvantitativně různých stupních vývoje a ukazující, že vztah nové teorie ke staré není jejím pouhým popřením, ale současně i jejím uchováním na vyšší úrovni poznání. Principy konání jsou také důvody, které pokládáme za dostatečné, aby motivovaly naše jednání a ovlivňovaly naše mravní přesvědčení.

Související články