Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Princip

Z Multimediaexpo.cz

Princip (z lat. principium, počátek) je základní a obecně uznávané myšlenkové východisko, zásada, pravidlo, zákon, které se nedokazuje, ale z něhož lze odvodzovat další důsledky pro jednání nebo poznání. U technických zařízení základní myšlenka, z níž je lze pochopit (např. princip elektromotoru). Každá věda má své principy, otázky principů nejobecnějších náleží do filozofie, např. princip vyloučeného třetího nebo princip kauzality. V antice označoval princip pralátku nebo živly, v nichž spočívalo veškeré bytí. Princip jednoduchodsti, princip komplementarity, princip korespondence vyjadřují ve vývoji vědy relativní souhlas vědeckých teorií na kvantitativně různých stupních vývoje a ukazující, že vztah nové teorie ke staré není jejím pouhým popřením, ale současně i jejím uchováním na vyšší úrovni poznání. Principy konání jsou také důvody, které pokládáme za dostatečné, aby motivovaly naše jednání a ovlivňovaly naše mravní přesvědčení.

Související články