Protektorát

Z Multimediaexpo.cz

Protektorát (lat. protectioochrana) je označení pro formu státního zřízení. Jedná se o formálně autonomní státní útvar, který je pod ochranou nebo nedobrovolnou správou jiného státu, příp. společenství států. Protektoráty bývají zřízeny buď jako důsledek agrese silnějšího státu vůči slabšímu nebo jako výsledek diplomatických jednání. V protektorátech sice existuje autonomní státní správa, která však je podřízena protektorovi či nějakému jinému administrátorovi, kterého dosazuje ochraňující stát. V českém povědomí figuruje nejvíce Protektorát Čechy a Morava z období druhé světové války. Ve světě je známý např. Egypt, který byl pod protektorátem Velké Británie. Některé jiné státy, například Bosna a Hercegovina či Kosovo, bývají označovány za protektoráty mezinárodního společenství.

Obsah

Seznam protektorátů

Evropa

Asie

Afrika

Oceánie