Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Region

Z Multimediaexpo.cz

Region je určitá oblast, která z konkrétního hlediska vykazuje jednotné rysy.

Geografické regiony

Geografické regiony mohou být stanoveny buď politicky, jako administrativní jednotka, nebo mohou vzniknout přirozeně, jako kulturní, či národnostní nebo náboženský celek. Z různých hledisek tak existují regiony mnohé, často se překrývají. Slovem region se označují územně-správní jednotky v mnoha zemích, překládá se tímto slovem také český termín kraj. Regiony jsou určitým stupněm správního členění například ve Francii, v Belgii, v Itálii, v Republice srbské, v Chile, na Filipínách, v Ghaně. V Spojených státech by se regiony daly chápat jako okresy, které tvoří tzv. „county“ (kraje), ty pak tvoří stát (v rámci USA).

Ostatní významy

  • Slovem region se častokrát označují ta území, která nemají žádnou formu vlastní samosprávy a mají jen statistický význam. Tak tomu bývá například v Evropské unii, kde existují tzv. euroregiony, či v některých zemích, kde tamější regiony mají pouze význam z hlediska statistiky (Slovinsko, Kanada).
  • Nadnárodní společnosti mohou termínem region označovat oblast prodeje svých výrobků či služeb, která ale nemusí mít geograficky žádné společné prvky. Regionem tak může být Eurásie, Austrálie a Oceánie stejně jako např. pouze Japonsko.
  • Dělení na „regiony“ existuje také i u různých technologií, jako jsou například DVD, či Blu-ray. Zde se jedná o umělé rozdělení různých zemí na tři až sedm celků, kde lze použít pouze vybrané datové nosiče.
  • Ve WinAPI se regionem označuje oblast Canvasu vybraná různými způsoby (z tzv. geometrických primitiv, polygonem nebo součtem, rozdílem již existujících regionů).