Oblast

Z Multimediaexpo.cz

Oblast je označení pro různě vymezená území (např. horská oblast, pohraniční oblast, průmyslová oblast, oblast ochrany vhodního zdroje). V Ruské federaci, některých dalších zemích bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán) a v Bulharsku je oblast označením územně-správní jednotky, statutem zhruba odpovídající českým krajům. Rusky a ukrajinsky se označuje область (oblasť), bělorusky вобласць (voblasc) a bulharsky област (oblast). Oblast se zpravidla dále dělí na rajóny, statutem zhruba odpovídající okresům. V některých státech existují také tzv. autonomní oblasti, které se vyznačují větší mírou autonomie na centrální správě státu. Jsou to např. Židovská autonomní oblast v Ruské federaci, atonomní oblasti Tibet a Sin-ťiang v Čínské lidové republice, či Autonomní oblast Kosovo a Metohije, uznávaná většinou států OSN jako nezávislý stát Kosovo. Geomorfologická oblast (též geomorfologická podsoustava) je jednotka páté úrovně v hierarchickém geomorfologickém členění povrchu Země v podobě, v jakém se toto členění obvykle uplatňuje v Česku. V přeneseném významu slovo oblast vyjadřuje okruh témat, činnosti atd. (např. oblast bezpečnosti práce).

Související články

Slova s podobným významem