Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Rhyniophyta

Z Multimediaexpo.cz


Rhyniophyta jsou vyhynulé rostliny, rozšířené především ve spodním devonu (před 410 - 390 mil. let). Za jejich charakteristické znaky můžeme považovat dichotomické (vzácně pseudomonopodiální) větvení, terminální či subterminální vejcovitá sporangia pukající na špičce. Stonek je jediný orgán tvořící rhyniophyta. Podzemní část stonku, která měla funkci primitivního kořee nazýváme rhizomoid. Nedzemní část označovaná jako mezom nenesla žádné listy. Jednotlivé větve (telomy) můžeme rozlišit na sterilní (s asimilační funkcí) a fertilní (nesoucí výtrusnice). Mají prvotní cévní svazek-protostélu, který je dřevostředný (hadrocentrický). Eusporangiátní výtrusnice tvoří izospóry. Pojmenování tohoto oddělení i celé skupiny je odvozeno od místa jejich nálezu - lokality Rhynia ve Skotsku (Aberdeenshire). Při rozmnožování prochází rhyniophyta rodozměnou. Nepohlavní generace sporofyt nese na fertilních telomech výtrusnice se sporami. Po vyklíčení spor vzniká pohlavní generace haploidní gametofyt, která nesou jak samčí, tak samičí pohlavní orgány. Po splynutí samčí a samičí pohlavní buňky vznikne diploidná zygota, ze které vyroste diploidní sporofyt. Pohlavní a nepohlavní generace se neliší stavbou těla, jde tedy o rodozměnu izomorfickou.

Související články