Slavíme 14. výročí existence naší Encyklopedie !
Nyní začíname budovat super balíček 71 000 souborů (142 000 editací),
který kolem 28. prosince rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...

Rigorózní zkouška

Z Multimediaexpo.cz

Rigorózní zkouška, dříve též rigorózum (latinsky examen rigorosumpřísná zkouška) je v Česku jeden z typů státní zkoušky při vysokoškolském studiu na některých vysokých školách univerzitního typu. Zkouška je upravena v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a v rigorózních řádech jednotlivých vysokých škol. Realizuje se dvojím způsobem:

  1. v oboru všeobecné lékařství, oboru zubní lékařství a v oboru veterinární lékařství a hygiena jako klasická státní zkouška přímo zakončuje magisterský studijní program,
  2. v ostatních případech probíhá formou rigorózního řízení, které lze absolvovat až po získání titulu magistr a které spočívá jen v sepsání a obhájení rigorózní práce a úspěšném vykonání ústní zkoušky ze zvoleného vědního oboru.

Akademické tituly

Úspěšnému absolventovi je udělen příslušný akademický titul:

Uvedené akademické tituly se občas označují jako tzv. malé doktoráty, protože rigorózní řízení platí jen pro magisterskou úroveň vysokoškolského vzdělání, nikoli doktorskou.[1] Tím se tedy liší od tzv. velkého doktorátu (Ph.D., Th.D.).

Související články

Reference

  1. § 46 odst. 5 a § 47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách