13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Rusové

Z Multimediaexpo.cz

Etničtí Rusové v bývalých státech Sovětského svazu

Rusové, zastarale též Velkorusové (rusky: Русские) jsou východoslovanský národ, převážně žijící v Rusku a sousedních zemích. Má asi 150 mil. příslušníků. Dorozumívacím jazykem je ruština.

Etnogeneze

Etnogeneze Rusů je spojena především s východoslovanskými kmeny Poljanů, Severjanů, Drevljanů, Krivičů, Uličů, Tiverců, Radimičů, Dregovičů, Slověnů,Vjatici,Volynjanu,Polocanu Tzv. staroruská národnost (zahrnující vedle předků dnešních Rusů i předky Bělorusů, Ukrajinců a Rusínů) se začala formovat v 9.-10. století v souvislosti se sjednocením těchto kmenů v Kyjevské Rusi. V důsledku historického vývoje se staroruská národnost rozdělila na čtyři samostatné národy - Rusy, Bělorusy, Ukrajince a Rusíny. Vývoj Rusů byl spojen s Moskevskou Rusí. Na etnogenezi Rusů se podílely i neslovanské složky (nejprve zejména ugrofinské a baltské, po masivní územní expanzi Ruského impéria též další), které byly Rusy asimilovány.

Literatura

  • HUBINGER, Václav; HONZÁK, František; POLIŠENSKÝ, Jiří. Národy celého světa (Malé encyklopedie). Praha : Mladá fronta, 1985.  

Související články