Saffirova-Simpsonova stupnice hurikánů

Z Multimediaexpo.cz

Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png

Saffirova-Simpsonova hurikánová stupnice je stupnice pro klasifikaci tropických cyklón na západní polokouli, které přesáhly intenzitu tropické brázdy nízkého tlaku a tropické bouře, čímž se staly hurikány. Stupnice hurikány rozděluje do pěti kategorií rozlišovaných podle intenzity jejich trvalých větrů. K tomu, aby byl tropický cyklon označen jako hurikán, musí mít vítr rychlost nejméně 33 m/s (119 km/h). Nejvyšší klasifikace na stupnici (kategorie 5) je vyhrazena pro bouře s větrem přesahujícím 69 m/s (249 km/h).

Klasifikace je primárně určeny při měření možných škod a zátop, které může hurikán způsobit při případných sesuvech půdy, ačkoliv kvalifikace byla kritizována jako moc jednoduchá. Oficiálně je Saffirova-Simpsonova hurikánová stupnice používána "jen" na popis hurikánů, jež se formují v Atlantském oceánu a v severní části Pacifiku, východně od mezinárodní datové linie. Ostatní oblasti používají pro označení těchto bouří jinou klasifikaci a tyto bouře se nazývají nazývají se cyklóny nebo tajfuny.

Obsah

Historie

Stupnice byla sestavena v roce 1971 by stavebním inženýrem Herbertem Saffirem a meteorologem Bobem Simpsonem, který byl v té době ředitelem amerického Národního hurikánového centra (NHC). Stupnice byla široké veřejnosti představena v roce 1973 a široce používána od r.1974, kdy byl Simpson nahrazen v čele HNC Neilem Frankem.

Původní stupnice byla odvozena Saffirem, konstruktérem, který v roce 1969 pokračoval na zakázce pro Spojené národy, studii o struktuře nízkonákladových domů v hurikánové oblasti. V průběhu studie Saffir zjistil, že neexistuje jednoduchá stupnice pro popis možných efektů hurikánu. Podle pomůcky pro popis zemětřesení, tzv. Richterovy škály, vymyslel 1-5 dílnou stupnici založenou na rychlosti větru, která naznačuje dosažená postižení budov. Saffir postoupil stupnici NHC a Simpson přidal efekty prudkosti bouří a záplav. Stupnice nebere v potaz dešťové srážky nebo lokalitu, což znamená, že hurikán stupně 2 při zasažení velkého města přivodí větší škody než hurikán kategorie 5, který zasáhne venkovskou oblast.

Kategorie

Stupnice rozděluje hurikány do pěti různých kategorií, založených na síle větru, atmosférickém tlaku a prudkosti bouře. Americké "Národní hurikánové centrum" klasifikuje hurikány kategorie 3 a výš jako "závažné hurikány". Mnoho agentur zabývajících se počasím používá definici pro vytrvalost větrů doporučenou Světovou meteorologickou organizací (WMO), která specifikuje měření větru ve výšce 10m nad zemí pro dobu 10 minut a určuje průměrnou rychlost. Na rozdíl od toho americká "Národní služba pro počasí" (NWS) definuje vytrvalost větrů měřením ve výšce 10m po dobu 1 minuty. Hodnoty atmosférického tlaku jsou průměrné. Stupnice je rozdělena na pět následujících stupňů (řazených podle vzrůstající intenzity):

Kategorie 1

Kategorie 1
Síla a vytrvalost větrů 33–42 m/s 64–82 kt Hurricane Gaston.jpg
Hurrikán Gaston na pobřeží
119–153 km/h 74–95 mph
Prudkost bouře 1.2–1.5 m 4–5 ft
Atmosférický tlak 980–989 mbar 28.94 inHg

Bouře kategorie 1 obvykle nezpůsobují podstatné poškození budov; nicméně, mohou převrhnout neukotvené mobilní domy, případně i vyvrácené nebo krátce zasazené stromy. Mohou odfouknout i střešní šindele a tašky, způsobit pobřežní záplavy nebo mírně poškodit přístavní mola a hráze.

Následující hurikány jsou příkladem kategorie 1: Hurricane Alice (prosinec 1954), Hurricane Danny (1985), Hurricane Jerry (1989), Hurricane Ismael (1995), Hurricane Gaston (2004), Hurricane Humberto (2007) a Hurricane Boris (2008).

Kategorie 2

Category 2
Síla a vytrvalost větrů 43–49 m/s 83–95 kt Hurricane Diana 07 aug 1990 2011Z.jpg
Diana se blíží k pevnině
154–177 km/h 96–110 mph
Prudkost bouře 1.8–2.4 m 6–8 ft
Atmosférický tlak 965–979 mbar 28.50–28.91 inHg

Bouře této intenzity poškozuje střešní materiály a způsobuje škody na chatrně postavených dveřích a oknech. Podstatné škody způsobuje i na vegetaci, reklamních tabulích a přístavních zařízeních. Mobilní domy, ukotvené i nezabezpečené, jsou obvykle těžce poškozeny a také mnoho prefabrikovaných domů trpí strukturálními poškozeními. Malým plavidlům na nechráněných kotvištích mohou potrhat kotevní lana.

Hurikány, které dosáhly intenzity kategorie 2 a způsobily malé sesuvy půdy: Hurricane Carol (1954), Hurricane Diana (1990), Hurricane Erin (1995), Hurricane Marty, Hurricane Juan (2003) a Hurricane Dolly (2008).

Kategorie 3

Kategorie 3
Síla a vytrvalost větrů 50–58 m/s 96–113 kt Hurricane Alicia 1983.jpg
Alicia směřuje k Texasu
178–209 km/h 111–130 mph
Prudkost bouře 2.7–3.7 m 9–12 ft
Atmosférický tlak 945–964 mbar 27.91–28.47 inHg

Tropické cyklony této a vyšší intenzity dostávají jméno "významné hurikány", ale jen pokud jsou lokalizovány v Atlantiku nebo východním Pacifiku. Tyto bouře mohou způsobit strukturální narušení malých domů a účelových budov, zvláště ty s dřevěnými konstrukcemi nebo průmyslových materiálů s malými defekty. Budovy bez pevných základů, například mobilní domy, jsou obvykle zničeny a čelní zdi obyčejných domů jsou strženy. Průmyslově stavěné domy jsou obvykle velmi těžce a nenapravitelně poškozeny. Záplavy na pobřežích ničí malé budovy, zatímco ty velké jsou poškozeny záplavovými troskami. Navíc může být do vnitrozemí naplavována půda.

Příklady bouří této kategorie zahrnuje: Hurricane Alma (1966), Hurricane Alicia (1983), Hurricane Fran (1996), Hurricane Isidore (2002), Hurricane Jeanne (2004) a Hurricane Lane (2006).

Kategorie 4

Kategorie 4
Síla a vytrvalost větrů 59–69 m/s 114–135 kt Hurricane Iniki.jpg
Iniki nad Havajskými ostrovy
210–249 km/h 131–155 mph
Prudkost bouře 4.0–5.5 m 13–18 ft
Atmosférický tlak 920–944 mbar 27.17–27.88 inHg

Hurikán kategorie 4 působí podstatně rozsáhlejší poškození závěsných stěn a hroucení střech u menších sídel. Jsou běžná těžká, nenapravitelná poškození až téměř úplné zničení stropních podhledů čerpacích stanic a jiných dlouhých převislých struktur. Mobilní a prefabrikované domy jsou sraženy. Tyto hurikány působí výraznou erozi pobřežních oblastí a zaplaveny mohou být i oblasti ve vnitrozemí.

Hurikány této intenzity jsou velmi nebezpečné pro obydlené oblasti.. Galveston Hurricane z roku 1900, což byla nejsmrtonosnější přírodní katastrofa, jaká kdy zasáhla USA, by byl dnes klasifikován právě kategorií 4. Jiné příklady bouří této intenzity jsou hurikány Hazel (1954), Carmen (1974), Iniki (1992), Luis (1995), Iris (2001) a Charley (2004).

Kategorie 5

Kategorie 5
Síla a vytrvalost větrů ≥70 m/s ≥136 kt Gilbert 13 sept 1988 2118Z.jpg
Gilbert near peak intensity
≥250 km/h ≥156 mph
Prudkost bouře ≥5.5 m ≥19 ft
Atmosférický tlak <920 mbar <27.17 inHg

Kategorie 5 je nejvyšší kategorií tropických bouří v této stupnici. Tyto bouře způsobují naprosté zničení střech na mnoha sídlech a průmyslových budovách a některé menší užitné budovy jsou odfouknuty. Zhroucení mnoha širokých střech a zdí, obzvlášť těch bez vnitřních podpěr je běžné, stejně jako velmi těžká a nenapravitelná poškození mnoha dřevěných struktur a naprosté zničení mobilních/prefabrikových domů. Jen pár typů struktur staveb jsou schopné odolat a to jen v případě, že jsou vzdáleny 5 až 8 km od pobřeží. Patří k nim kanceláře, byty a bytové domy a hotely, které jsou z masivního betonu nebo ocelových rámů, veřejná betonová parkoviště a obydlí ze zesílených cihel či z betonových/cementových bloků, která mají valbovou střechu se svažitostí méně než 35 stupňů bez žádných převisů a která mají hurikánu odolné bezpečnostní sklo či jsou bezpečně kryty žaluziemi.

Zaplavení bouřkou působí závažné poškození nižších pater všech budov poblíž pobřeží a mnoho příbřežních struktur může být zcela srovnáno se zemí či odplaveno. Poškozené mohou být až čtyři bloky ve vnitrozemí. Masivní evakuace obydlených oblastí může být v případě jejich ohrožení nutná.

Bouře této síly může být extrémně ničivá. Historické příklady hurikánů kategorie 5 zahrnují Labor Day Hurricane z roku 1935, Mexico Hurricane z roku 1959, Hurricane Camille v roce 1969, Hurricane Gilbert v roce 1988, Hurricane Andrew v roce 1992, Hurricane Dean a Hurricane Felix v roce 2007.

Kritika

Někteří vědci, včetně Kerryho Emanuela a Lakshmi Kantha, kritizovali rozsah stupnice jako příliš zjednodušující, což naznačuje, že stupnice nebude brát v úvahu fyzickou velikost bouře a množství srážek, které produkuje. Navíc spolu s dalšími poukazují na to, že Saffirova-Simpsonova stupnice na rozdíl od Richterovy stupnice použité k měření zemětřesení má příliš malý rozsah kategorií. Navrhovaná náhradní klasifikace zahrnuje Hurricane Intensity Index, který je založen na dynamickém tlaku způsobené větry vichřice a Hurricane Hazard Index, který je založen na samotné rychlosti větru na povrchu, což je maximální poloměr větrů bouří a její translační rychlost.[1][2] Obě tyto stupnice jsou kontinuální, podobně jako Richterova stupnice[3], avšak ani jedna z těchto stupnic nebyla úředně použita.

Související články

Reference

  1. Kantha, L.. Time to Replace the Saffir-Simpson Hurricane Scale?. Eos, January 2006, roč. 87, čís. 1, s. 3,6. Dostupné online [PDF, cit. 2007-12-08].  
  2. KANTHA, Lakshmi. Tropical Cyclone Destructive Potential by Integrated Kinetic Energy. Bulletin of the American Meteorological Society, February 2008, roč. 89, čís. 2, s. 219–221. Dostupné online [cit. 2008-08-19]. DOI:10.1175/BAMS-89-2-219.  
  3. Benfield Hazard Research Centre. Atmospheric Hazards [online]. University College London, 2006, [cit. 2007-12-08]. (Hazard & Risk Science Review 2006.) Dostupné online.  

Externí odkazy