Seina

Z Multimediaexpo.czSeina (francouzsky Seine) je řeka v severní Francii, dlouhá 776 km. Název pochází z latinského slova Sequana, které vzniklo z galského slova Sicauna. Pramenná oblast řeky se nachází v oblasti náhorní planiny Langers poblíž města Dijon. Od místa pramenu teče směrem severozápadním k Paříži, kterou protéká. Řeka ústí ve francouzském městě Le Havre do kanálu La Manche.

Seina u Les Andelys

Část řeky mezi Paříží a ústím je splavná pro námořní dopravu. Oceánské lodě se mohou dostat nejdále do města Rouen, které je vzdáleno 120 km od moře. Zde se musí náklad překládat na menší plavidla, nebo na železnici. Ve městě Rouen je také ještě znatelněji znát příliv a odliv, na což reaguje i přizpůsobení kanalizační sítě. Plocha povodí měří 78650 km². Průměrný průtok v ústí je 500 m³/s. Řeka je významnou vodní cestou spojující Pařížskou aglomeraci s říčními a námořními přístavy, především přístav Le Havre. Během let 2010-2015 má být vybudována velkokapacitní vodní cesta Seina-Severní Evropa, která řeku Seinu napojí na síť evropských vodních cest.

Přítoky

Související články

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Seina