Kilometr čtvereční

Z Multimediaexpo.cz

Kilometr čtvereční (též kilometr čtverečný, značka km²) je jednotka pro plošný obsah. Je to plocha rovná ploše čtverce se stranou dlouhou 1 kilometr. Je to jednotka odvozena od metru čtverečního, potažmo metru. Protože je plocha čtverce dána druhou mocninou jeho strany, je 1 km2 =106 m2.

Převod na další jednotky

1 kilometr čtvereční je roven

Příklady

  • Rozloha České republiky činí 78 886 km².
  • Povrch planety Země činí přibližně 510 065 285 km².