Východ

Z Multimediaexpo.cz

Východ je označen písmenem V

Východ je světová strana. Označení pochází od latinského aurora, což znamená „ranní červánky“. Východ tak označuje stranu, na které vychází Slunce. Je zajímavé, že staré mapy nejsou orientovány na sever, tak jako dnes, ale na východ (nebo na jih).

Geografie

Protože se Země otáčí kolem svém osy, je východ místem, na kterém vychází Slunce (viz také Orient). Východ je jednou z hlavních světových stran.

Používá se v navigaci a při zadávání souřadnice. Na kompase je označen písmenem V (nebo také německy O – Ost, nebo anglicky E – East). Východní směr (90 stupňů) leží kolmo ke směru severnímu (0 stupňů) a jižnímu (180 stupňů). Slunce vychází přesně na východě v den jarní a podzimní rovnodennosti.

Zvláštnosti

Až do 20. století byly křesťanské kostely většinou stavěny tak, aby oltář stál směrem na východ – k Jeruzalému.

Během studené války byly termínem Východ označovány také státy, které byly pod mocenským vlivem Sovětského svazu.

Související články