Sidney Altman

Z Multimediaexpo.cz

Nositel Nobelovy ceny

Sidney Altman (* 7. května 1939, Montreal) je kanadský chemik. V roce 1989 společně s Thomesem Cechem obdržel Nobelovu cenu za nalezení katalytické aktivity ribonukleové kyseliny. V současné době je profesorem molekulární, buněčné a vývojové biologie a chemie na Yaleské univerzitě.

Vzdělání

Bakalářská studia fyziky absolvoval na Massachusettském technologickém institutu (MIT) v roce 1960, fyziku dále studoval na Kolumbijské univerzitě v New York City a doktorandská studia biofyziky završil v roce 1967 na University of Colorado at Boulder.

Objev

Většina molekul RNA se nachází v buňkách syntetizována ve formě prekurzorů, to jest delších molekul, z nichž funkční molekuly RNA vzniknou zkrácením. A právě tento pochod zkoumali Cech a Altman. Cech se svými kolegy zkoumal maturaci RNA a jako první se jim podařilo dokázat, že vystřižení úseku RNA z prekurzoru je katalyzováno samotným prekurzorem - tedy molekulou RNA, nikoli proteinem. Altmanovi se podařilo ukázat, že enzym zodpovědný za zkrácení molekul RNA nazývána ribonukleáza P, se skládá ze dvou částí - proteinu a RNA, a že obě součásti musejí být ke správné funkci enzymu. Za nějakou dobu také Altman a jeho spolupracovníci prokázali enzymovou aktivitu té součásti ribonukleázy P, jež je tvořena molekulou RNA.

Externí odkazy