Slovenská abeceda
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Slovenská abeceda je abeceda, která je používána pro zápis slovenštiny. Skládá se ze 46 písmen latinky, modifikované použitím spřežek (dz, dž, ch) a diakritických znamének: prodloužení (´), změkčení (ˇ), přehláska resp. dvě tečky (¨), stříška resp. vokáň (^).

Obsah

Abeceda

Velká písmena
A Á Ä B C Č D ĎDZ E É F G H CHI Í J K L Ĺ Ľ
Malá písmena
aáäbcčdďdzeéfghch iíjklĺľ
Velká písmena
MN ŇO Ó ÔP Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
Malá písmena
mnň oóôpq r ŕ s š t ť u ú v w x y ý z ž

Hlásky

Na označení jedné hlásky se ve slovenském jazyce používá zpravidla jedno písmeno. Písmena se hláskují podle níže uvedených tabulek: název označuje tradiční, školní výslovnost, PSP označuje výslovnost podle kodifikační příručky Pravidla slovenského pravopisu (2000). IPA označuje výslovnost písmena uprostřed slova (t. j. hlásku, kterou písmeno označuje).

Samohlásky

písmeno název PSP IPA
A a á a
Á á dlouhé á á
Ä ä široké e;
á s přehláskou
široké e
E e é e
É é dlouhé é é
I i í;
měkké i;
jota
i
Í í dlouhé í í
O o ó o
Ó ó dlouhé ó ó
U u ú u
Ú ú dlouhé ú ú
Y y ypsilon;
tvrdé y
ypsilon
Ý ý dlouhé ypsilon dlouhé ypsilon

Souhlásky - konsonanty

písmeno název PSP IPA
B b
C c
Č č čé čé
D d
Ď ď ďé ďé
DZ dz dzé dzé
džé džé
F f ef ef
G g
H h
CH ch chá chá
J j
K k
L l el el
Ĺ ĺ dlouhé el dlouhé el
Ľ ľ měkké el
M m em em
N n en en
Ň ň
P p
Q q kvé kvé
R r er er
Ŕ ŕ dlouhé er dlouhé er
S s es es
Š š
T t
Ť ť měkké té ťé
V v
W w dvojité vé dvojité vé
X x iks iks
Z z zet
Ž ž žet žé

Dvojhlásky

Podle pravopisu spisovné slovenštiny rozeznáváme čtyři dvojhlásky (diftongy): ia, ie, iu, ô.

Tvoření slabik

Každá slabika obsahuje právě jednu samohlásku nebo dvojhlásku, případně obsahuje slabikotvornou souhlásku respektive konsonantu (l, ĺ, r, ŕ).

Související články

Reference