Šok ⇒ Mobilizace !! Vláda velmi rychle a potichu mění zákony !!
Bojí se nevole občanů. Jde o čas... Kdo tady straší válkou, Babiš ??

Součástka

Z Multimediaexpo.cz

Součástka, taktéž součást, je předmět vyrobený podle požadavků na účel a funkci mechanismu, přístroje, stroje nebo zařízení.

Součástka slouží ke konstrukci složitějších zařízení, přístrojů, strojů. Součástka sama může být konstrukčním celkem jiných součástek (ložisko).

Obsah

Normování

Součástky, jejichž účel, funkce, vlastnosti, tvar a jiné jsou shodné pro více aplikací, jsou obvykle normalizovány s odstupňovanými charakteristickými vlastnostmi (rozměr, tvrddost, barevné spektrum, vodivost aj.); vyrábějí se hromadně a při konstruování a výrobě jsou definovány normou.

Typy

Z praktického hlediska je možno se se součástkami setkat v oblasti:

Přenesený význam

V přeneseném významu se slovo součást často používá i mimo technické obory, obvykle ve smyslu část nějakého většího celku (např. architektura: část-součást stavby, literatura: součást písemného díla).

Další významy

  • součástka oděvu - módní doplněk

Zdroj

  • Malá československá encyklopedie, vydala ACADEMICA, nakladatelství ČSAV, Praha 1987