Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Statutární orgán

Z Multimediaexpo.cz

Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (sdružení, spolek apod.).

Statutárním orgánem může být jedna osoba (například jednatel společnosti s ručením omezeným, ředitel státního podniku nebo farář katolické farnosti) nebo kolektiv, například představenstvo akciové společnosti či družstva. Bližší podrobnosti, jako je složení, ustanovování, pravomoci a odpovědnost těchto osob, stanoví občanský zákoník, případně také zákon o obchodních korporacích, a stanovy či jiná zakladatelská smlouva dané korporace.

Literatura

  • S. Černá, Obchodní právo 3. Akciová společnost. Praha 2006.
  • J. Dědič a kol., Akciové společnosti. Praha 2007
  • J. Hejda, Stanovy akciové společnosti a jejich změny. Praha 2006
  • L. Jemelka – J. Břeň, Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním: s komentářem. Praha 2007
  • M. Žák a kol., Velký ekonomický slovník. Praha 2002