Tělo

Z Multimediaexpo.cz

Tělo (angl. body) v původním významu zřejmě lidské nebo živočišné tělo, se používá v mnoha významech, často v protikladu ke slovu hlava nebo hlavička (angl. head). Podobně je na tom i termín srdce. Tělo je také obecný technický termín, který obvykle označuje hlavní a nejpodstatnější součást nějakého technického zařízení, často se jedná také o termín korpus.

Technické významy :

  • tělo zvonu - hlavní ozvučná část zvonu (korpus zvonu)
  • tělo svíčky - palivo svíčky v podobě vosku,parafinu,stearinu či loje apod.

Významy v literatuře:Symbol rozcestí

Tato stránka je rozcestník, tedy místo s více odkazy na různé články, které by jinak měly stejný nebo velmi silně podobný název. Jestliže vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte takovým způsobem, aby vedl přímo na odpovídající článek.