Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Tektonická deska

Z Multimediaexpo.cz

Mapa hlavních tektonických desek.
Zlomy a sopky na hranicích tektonických desek.

Tektonická deska (také litosférická deska) je mohutná deska zemské kůry, tvořená neroztavenou pevnou horninou, která tvoří vrchní část zemského povrchu. Desky jsou tvořeny oceánskou a kontinentální kůrou. Tektonická deska má nepravidelný tvar. Velikost desek je velmi proměnlivá a může kolísat od několika málo set do tisíců kilometrů. Celý zemský povrch tvoří 6 velkých a řada malých desek. Tloušťka (mocnost) desek je rozdílná. Mladé oceánské desky mají mocnost menší než 15 km, zatímco staré kontinentální desky mají mocnost i více než 200 km. Hranice jednotlivých tektonických desek jsou většinou skryty pod hladinou oceánů. Zemětřesení a vulkanická aktivita je koncentrována v blízkosti těchto hranic. Tektonické desky se vytvořily v raném období historie Země a od té doby se pohybují po povrchu planety (desková tektonika). Průměrná rychlost pohybu je 5-10 cm za rok. Dnešní uspořádání kontinentů je výsledkem těchto neustále se opakujících se srážek, rozlamování a opětovného spojování jednotlivých tektonických desek. Tvář Země se neustále mění. Desky, které jsou tvořeny výhradně nebo z části oceánskou kůrou, se mohou zanořovat pod lehčí pevninské desky a mohou úplně zmizet.

Obsah

Současné desky

Hlavní článek: Seznam tektonických desek

Velké desky

Malé desky

Odkazy

Externí odkazy

      Tektonické desky
 Velké desky

AfrickáAntarktickáAustralskáEurasijskáIndickáJihoamerickáPacifickáSeveroamerická

Malé desky

ArabskáFilipínskáJan MayenJuan de FucaKaribskáKokosováNazcaScotia