Výkal

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:Hestemøj.jpg
Koňský exkrement

Výkal, zřídka výmět nebo také hovno, latinsky exkrement nebo exkret (od slova exkrece = vylučování), je výměšek organismu (výměšky v jiném slova smyslu jsou sekrety a inkrety).

Obsah

Etymologie

Jako výkal se označuje jen produkt vyprazdňování tlustého střeva (defekace), latinský ekvivalent exkrement, leckdy se používá i nepřesné výměšek: exkrementem je i například moč nebo pot. U zvířecích výkalů se používá také termín trus. Lidský výkal se v lékařství nazývá stolice, což má původ v sedacím zařízení, z něhož se ve vyšších kulturách, obzvlášť v povznesených kruzích defekace obvykle prováděla. Historickým slovanským označením je lejno, pocházející z indoevropského základu lei- (mazlavý). V současné češtině je částečně vnímáno jako zastaralé, nicméně i dnes v běžné řeči jako nevulgární dobře použitelné. Dnes je v obecné češtině nejběžnějším vulgárním označením stolice výraz hovno, který však, jako mnoho výrazů z oblasti vylučování a rozmnožování, získal již v dávno prošlé minulosti vulgární významovou příznakovost a ve spisovném a odborném jazyce je nepoužitelný. Původně označoval kravské lejno, z těchto slov také etymologickým splynutím (resp. etymologickou kontaminací) vznikl. I tento výraz lze v daném smyslu považovat za všeslovanský (v lokálních variantách).

Hospodářské využití

Nejběžnějším způsobem využití výkalů (zejména zvířecích, tedy hnoje, kejdy) je jejich zpracování na hnojivo. Dalším možným způsobem využití výkalů je jejich spalování jako biomasy pro získaní energie.

Související články

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Feces