Čerpadlo

Z Multimediaexpo.cz


Princip čerpadla

Čerpadlo nebo pumpa (v olejové hydraulice nazýváno hydrogenerátor) je mechanický stroj, který dodává kinetickou, potenciální, nebo tlakovou energii tekutině, která skrz něj protéká. Poháněno bývá obvykle jiným strojem – zpravidla nějakým motorem. V praxi se však běžně vyskytují i malá čerpadla na pohon lidskou, dříve i zvířecí silou. V přeneseném významu slova se používá i výraz tepelné čerpadlo, což je zvláštní technické zařízení určené pro transport tepelné energie prostřednictvím teplonosného média. První čerpadla jsou známa již ze starověku. Sloužila převážně k dopravě vody a byla většinou poháněna lidskou nebo zvířecí silou. V současné době jsou využívána čerpadla mnoha konstrukcí ve všech odvětvích hospodářství (zemědělství, průmysl, doprava) ale i na mnoha místech v našich domácnostech.

Obsah

Druhy čerpadel podle principu

Objemová čerpadla

Odstředivá čerpadla

Elektrické odstředivé čerpadlo

Podle směru průtoku tekutiny vzhledem k ose otáčení rotoru se dají dále rozdělit na

  • radiální
  • diagonální
  • axiální

Proudová čerpadla

Podle toho, zda je hnacím mediem pára či plyn nebo jiná tekutina se dělí na

Další druhy

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Čerpadlo