Řemeslo

Z Multimediaexpo.cz

Řemeslo je určitý druh manuální dovednosti, provozovaný za účelem obživy, resp. vytváření zisku. Pro řemeslné práce je charakteristický vysoký podíl ruční práce, spojený s používáním specializovaných nástrojů a pomůcek. Řemeslné práce se staly základem pro průmyslovou výrobu. V přeneseném významu slova se v nejširším smyslu slova jedná ale i o intelektuální dovednosti a osobní schopnosti doplněné (nikoliv nutně, ale velice často manuální) příslušnou zručností, odbornou erudicí a zkušeností resp. praxí daného jedince (např. umělecké řemeslo nemůže vykonávat každý, vyžaduje i tvůrčí schopnosti, které nejsou každému dány, třeba vymyslet a předložit vlastní originální umělecký návrh apod.). S dalším rozvojem a pokrokem stále více stoupají nároky na intelektuální úroveň řemeslníků a přibývá řemesel, kde je středoškolské či vysokoškolské vzdělání samozřejmostí.

Obsah

Historie

Řemesla vznikla souběžně s postupující specializací lidských činností - některé práce, vyžadující vysokou odbornost a/nebo zručnost postupně začali vykonávat jedinci, touto odborností či zručností vynikající. Rozvoj (daného) řemesla byl nejprve zajišťován po dědické linii – předáváním zkušeností potomkům. Později přibírali řemeslníci učedníky – tovaryše, kteří zvyšovali produktivitu jejich práce (zkušený mistr se mohl věnovat činnostem, vyžadujícím vyšší kvalifikaci, zatímco tovaryš vykonával rutinní a snazší práce) a souběžně získávali potřebné znalosti. S rozvojem měst pak začaly vznikat první organizace řemeslníků, sdružující představitele daného řemesla v městě či regionu – řemeslné cechy. Ty na sebe převzaly část agendy, neúměrně zatěžující jednotlivé členy sdružení – otázky vyjednávání, otázky stanovení cen či organizačně technické otázky. Současně zavedly formalizovaná pravidla pro výkon činnosti (např. tovaryšské zkoušky) a do značné míry i garantovaly minimální kvalitativní úroveň výkonu řemesla. Nakonec však dalším rozvojem společnosti cechy byly spíše na překážku a byly formou zákonů zrušeny. Dnes vše organizuje stát a cechy se dnes věnují jen samotnému řemeslu.

Současnost

Současné platné zákonodárství České republiky rozlišuje následující řemeslné živnosti:

Kovy a kovové výrobky

Motorové a ostatní dopravní prostředky

 • Opravy silničních vozidel
 • Opravy karoserií
 • Opravy ostatních dopravních prostředků
 • Opravy pracovních strojů

Zdravotnické výrobky a výrobky jemné mechaniky

Zpracování kameniva a zemin, keramika

 • Broušení a leptání skla
 • Zpracování kamene

Chemická výroba

 • Výroba kosmetických prostředků

Potraviny a nápoje

Textilie a oděvy

 • Barvení a chemická úprava textilií

Kůže, kožené výrobky, pryžové výrobky a výrobky z plastických hmot

 • Zpracování gumárenských směsí
 • Zpracování kůží a kožešin

Dřevařská výroba, výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků

Papírenská a polygrafická výroba

 • Polygrafická výroba

Stavebnictví

Ostatní

Externí odkazy