Španělé

Z Multimediaexpo.cz

Španělé (španělsky Españoles) jsou evropský národ románského původu. Podle španělské ústavy jsou subjektem národní suverenity Španělska, země se 45 miliony obyvatel; okolo 135 milionů jejich potomků žije v Latinské Americe, v Africe a na Filipínach. Jejich jazykem je španělština a vyznání je převážně římskokatolické. Pojem španělské národnosti je ovšem problematický, neboť ve Španělsku existuje více etnických a jazykových skupin; jako Španělé tak mohou být označováni všichni občané Španělska, v druhém případě však pouze Kastilci či kastilsky mluvící obyvatelé, zatímco Galicijci, Baskové, Katalánci, případně další se považují za samostatné národy.

Etnogeneze

Původní obyvatelé Pyrenejského poloostrova, tvořící základ pro etnogenezi, byli Iberové, příp. Kelto-Iberové, později ovlivnění Římany, během stěhování národů tudy do severní Afriky protáhli germánští Vandalové a íránští Alani, poté na západě svou říší založili další germáni - Svébové a později Vizigóti, jejichž vládu ukončila roku 711 arabská invaze na Pyrenejský poloostrov a vládu muslimů definitivně ukončila Reconquista.