Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Americký fotbal

Z Multimediaexpo.cz

Americký fotbal je branková sportovní hra ragbyového typu, hraná 11 hráči s oválným míčem.

Hráči amerického fotbalu se chystají ke hře

Obsah

Česká Liga

V České republice jsou první zmínky datovány od roku 1990, kdy prvotní aktivita Martina Vobořila vedla k založení prvního týmu Prague Lions. ČAAF, Česká Asociace Amerického Fotbalu, byla založena v roce 1994 odkdy se koná pravidelně soutěž o mistra ČR. Historický nejúspěšnějším týmem jsou Prague Panthers(9x Mistr, 4x Vicemistr) a Prague Lions(4xMistr, 6x Vicemistr). Liga je rozdělena výkonostně do dvou divizí, A a B. Ligu A hrají Prague Lions, Prague Panthers, Pilsen Patriots a Brno Alligators. V lize B hrají Havířov Devils, Pardubice Stallions, Liberec Highlanders a Příbram Bobcats.

Hra

Hra se odehrává mezi dvěma týmy jejichž počet hráčů na trávníku v každém týmu není vyšší než 11, ovšem tým má defense a offense což jsou jiní hráči, ve skutečnosti tým může skládat až z 54 hráčů. Hraje se na hřišti ve tvaru obdélníku s nafouknutým balónem ve tvaru protáhlého sféroidu.

Skórovací lajna (End zone)

Skórovací lajna (End zone) pro každý tým jedna, je umístěna na opačných koncích hracího pole, a každému z týmů je umožněno dostat míč přes protivníkovu skórovací lajnu během nebo hodem.

Vítězný tým a konečné skóre

Týmy získávají body za skórování dle platných pravidel a pokud hra není vzdána, je vítězem ten tým, který má na konci hry, včetně prodloužení, více bodů.

Hrací pole

Hrací pole musí být obdélníkového tvaru s rozměry 100 x 80 yardů teda 91,44 x 73,15 metru, ohraničené lajnami, zónami, brankami a rohovými sloupky (pylons). Všechny lajny na poli jsou namalovány v šíři 10 cm bílým, nejedovatým materiálem. 60 cm dlouhé yardové značky se nacházejí uvnitř pole 10 cm od pomezních čar a 10 cm od dvou vnitřních čar. Každá branka se skládá ze dvou bílých nebo žlutých, alespoň 9 m vysokých vertikálních sloupů, spojených ve výšce 3 m nad zemí stejně barevnou horizontální tyčí. Vnitřní strany tyčí musí být ve stejné rovině s vnitřním okrajem koncové čáry. Pylony jsou předepsány čtyřhranné, měkké, ohebné pylony o průřezu 10 krát 10 cm a výšce 45 cm. Tyto pylony jsou červené nebo oranžové a jsou umístěny na místech, kde se protínají pomezní čáry (side line) s gólovými (goal line) a s koncovými (end line). Pylony označující místa, kde se protínají koncová čára s pomyslným prodloužením vnitřních čar hracího pole jsou umístěny 90 cm za koncovou čárou (end line).

Míč

 • Obal je ze čtyř kusů kůže ve tvaru zrna, které krom švů nevykazují žádné nepravidelnosti.
 • Míč má jeden velký šev, s osmi šněrováními.
 • Barva míče je přirozeně hnědá.
 • Na polovině, kde se nachází šněrování, jsou namalovány dva bílé pruhy.
 • Je napumpován na tlak 0,85 – 0,92 atm.
 • Hmotnost míče je mezi 400 – 425g.

Hráči a herní výstroj

Číslování hráčů

Hráči mohou mít čísla v rozmezí 1 – 99. Jakékoliv číslo, kterému by předcházelo číslo 0 je neplatné. Ale každý post ve fotbale má svá určená individuální čísla:

1-9:QB,K,P
10-19:QB,K,P,WR
20-49:RB,DB
50-59:LB,C
60-69:OL
70-79:OL,DL
80-89:WR,TE
90-99:DL

Toto rozdělení platí pouze pro National Football League (NFL). V univerzitních ligách není číslo hráče omezeno pozicí.

Barvy

Hráči soupeřících družstev musí mít dresy odlišných barev s tím, že hostující tým má světlou barvu dresů. Světlou barvu dresů může mít i domácí tým, pokud se tak týmy dohodly před začátkem sezóny. Hráči jednoho týmu musí mít stejnou barvu i design dresů.

Předepsaná výstroj

 • Měkké kolenní chrániče
 • Ochranné mřížky na obličej
 • Chrániče ramen, kyčlí s kostrčním ochranným prvkem a stehenní chrániče
 • Dobře viditelná ochrana chrupu (nesmí být použita bílá a průhledná barva) z vyzkoušeného FDA materiálu, který pokrývá všechny zuby horní čelisti. Je doporučeno, aby tento chránič zubů přesně seděl v ústech hráče.
 • Dres s rukávy, který úplně překrývá chrániče ramen, je z odolného materiálu a vyhovuje pravidlům. Dres musí být dlouhý a zastrčený do kalhot. Souběžně se nesmí nosit jiná trička nebo druhý dres během zápasu.
 • Na dresu musí být jasně viditelná, trvanlivá čísla v arabském stylu
 • Všichni hráči jednoho týmu musí nosit zjevně viditelné sportovní ponožky nebo pokrývku nohou, které jsou identické jak v barvě a designu tak v i délce

Definice a slang

 • Živý míč : Živý míč je míč ve hře. Pokud se míč při pasu, kopu nebo fumble ještě nedotkl země, jedná se o živý míč v letu.
 • Mrtvý míč : Mrtvý míč je míč mimo hru.
 • Volný míč : Pokud míč není v držení hráče, je volný míč živým míčem při:
 1. Běhu.
 2. scrimmage nebo free kick (volný kop) předtím, než dojde k získání nebo znovu nabytí míče nebo když se dle pravidel jedná o mrtvý míč.
 3. dopředném legálně zahraném pasu v intervalu mezi dotknutím míče a dokončením (complete), nedokončením (incomplete) nebo zachycením pasu protihráčem (intercepted).
 4. Všichni hráči mají právo dotknout, chytit nebo zmocnit se míče, který je volným míčem z fumble nebo z přihrávky vzad. Právo dotknout se volného míče z kicku (kop) se řídí pravidly pro kick a právo dotknout se míče při dopředné pasu se řídí pravidly pro pasy.
 • Blokování: Blokování je bránění protihráče přímým kontaktem jakoukoliv částí těla blokujícího hráče.
 • Pancake Block: Když blokující hráč shodí svým blokem soupeře na zem.
 • Interception: Nastává když: bránící hráč zachytí přihrávku vzduchem. Může dále pokračovat v útoku
 • Faul a přestupek: Faul a přestupek jsou porušení pravidel, za které je nařízena penalta (trest). Přestupek je porušení pravidel, za které není nařízena penalta, a který není roven trestu za faul.
 • Fumble : Fumble je každá akce, kromě pasu dopředu, kopu, nebo úspěšného držení míče, při které hráč ztrácí míč ze svého držení. je ztráta míče a znamená volný míč. Při pasové hře může dojít k fumble tehdy, jestliže receiver byl tacklovan tak, že měl balón pevně pod kontrolou a dopadl nohama na zem, a míč poté upustil. Při běhu, kdy se hráč (RB - running back) protlouká polem obranců a míč mu vypadne z rukou dříve, než se stačí dotknout kolenem země, nebo při špatné předávce od QB (quarter backa). U passové hry: pokud se jedná o pitch (pitch: přihrávka QB na RB spodem - vždy ve vlastním poli) a RB nezachytí tuto přihrávku, jedná se o fumble. Při puntu, viz punt.
 • Muff: Muff je neúspěšná snaha o chytnutí nebo zalehnutí (recovery) míče, který je během této snahy dotknut.
 • Batting: Batting míče je úmyslné zasažení míče nebo úmyslná změna směru letu míče rukou nebo paží.
 • Huddle: Huddle je seskupení dvou a více hráčů mezi signálem „připraveno ke hře“ a před provedením snap nebo volného kopu
 • Hurdling: Hurdling je pokus hráče při pohybu vpřed přeskočit jednou nebo oběma nohama nebo koleny přes soupeře, který je stále na svých nohou.

Kopy

Dovolené a nedovolené kopy

Kopáním rozumíme úmyslný úder do míče kolenem, holením nártem nebo chodidlem.

 • Dovolený kop je Punt, drop-kick, place-kick provedený ve shodě s pravidly hráčem útočícího družstva. Jakékoliv jiné formy kopů jsou nedovolené.
 • Kterýkoliv volný kop nebo scrimmage kop je kopem až do okamžiku, dokud není míč chycen nebo zalehnut hráčem nebo dokud se nestane mrtvým.

Punt

Punt je kop, kdy hráč pustí míč a kopne jej dříve, než dopadne na zem.

Drop-kick

Drop-kick je kop, kdy hráč upustí míč a kopne jej v okamžiku kdy se míč dotkne země.

Place-kick

 • V případě field goal je place-kick kop provedený hráčem týmu, který má míč v držení, přičemž míč je na zemi a je přidržován (kontrolován) jeho spoluhráčem.
 • V případě free kick je place-kick kop provedený hráčem týmu, který má míč v držení, přičemž míč je umístěn na speciálním podstavci pro míč nebo je na zemi. Může být přidržován spoluhráčem.
 • Podstavec pod míč je pomůcka, která vyzdvihuje míč od země za účelem kopu. Nesmí vyzdvihnout nejnižší bod míče více než 5cm nad povrch země.

Free-kick

Free-kick je kop provedený hráčem týmu, který má míč v držení.

= Kick-off

Kick-off je free-kick, kterým začíná každý poločas a kterým se otvírá hra po extra-point nebo field-point. Tento kop musí být proveden formou place-kick nebo drop-kick.

Scrimmage kick

Scrimmage kick je kop, který je proveden z neutrální zóny, nebo z prostoru před neutrální zónou. Může být proveden pouze před tím, než dojde k výměně držení míče mezi družstvy. Tento kop projde neutrální zónou teprve v okamžiku, kdy spadne na zem, nebo se jej dotkne hráč, rozhodčí nebo cokoliv jiného za neutrální zónou.

Return-kick

Return-kick je kop provedený hráčem týmu B, který má míč v držení, poté co se ho zmocnil ve stejném downu, který započal tým A, a provedl kop. Jedná se o zakázaný kop – live-ball faul, míč se stává mrtvým.

Touchback

Nastává jestliže hráč chytí míč ve vlastní end zone a zaklekne, poté začíná jeho tým útočit na vlastních 20 yardech.

Hrací čas a přestávky

Celkový čas hry při přátelském utkání by měl být 60 minut, rozdělený do čtyř period po 15 minutách, s jednominutovou přestávkou mezi první a druhou periodou (první poločas) a mezi třetí a čtvrtou periodou (druhý poločas). Celkový hrací čas je asi 3hodiny 30minut.

Skórování

 • Touchdown - 6 bodů
 • Field goal - 3 body
 • Safety (body přiřknuty protihráči) - 2 body
 • Úspěšný Extra point – successful conversion- 2 body
 • Úspěšný Extra point - field goal- 1 bod

Externí odkazy

Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Americký fotbal
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
American football