Andezit
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Andezit (též islandit) je výlevná magmatická hornina s častými porfyrickými vrostlicemi minerálů. Název horniny je odvozen od pohoří Andy, kde se často vyskytuje. Andezitové lávy eruptují s teplotou 900 až 1100 °C, jejich erupce jsou často explozivní.

Obsah

Petrografická charakteristika

Andezity se vyskytují ve formě povrchových uloženin nebo malých, mělkých intruzí. Mají afanitickou, porfyrickou nebo sklovitou strukturu. Procentuální obsah SiO2 je 56 až 63 %.

Minerální složení představuje vysoký obsah živců (plagioklas), a nižší obsahy (v různých poměrech a kombinacích) křemene, biotitu, amfibolu, pyroxenů, vzácně olivínu. Porfyrické vrostlice tvoří plagioklas, pyroxeny, amfibol, biotit. U andezitů je častá metasomatická přeměna - propylitizace.

Barva andezitů může být světle až tmavě šedá, zelená, šedozelená, červená, hnědá až téměř černá. Pokud je hornina zvětralá může mít barva odstíny žluté, okrové nebo červené barvy.

Původ andezitů

Zdrojem produkce andezitového magmatu jsou ostrovní oblouky a divergentní kontinentální okraje, kde dochází k poklesům oceánské kůry do zemského pláště. Názory na samotný vznik, resp. původ andezitového magmatu jsou stále nejednotné. Jsou rozděleny do dvou skupin:

  • názory předpokládající primární vznik, t.j. přímý vznik andezitového magmatu:
  • názory předpokládající sekundární původ andezitů z původního magmatu jiného složení:
    • diferenciace původního bazaltového magmatu
    • kontaminace bazaltového magmatu kyselejšími horninami kůry
    • smíchávání dvou druhů magmatu, bazaltového a granitového

Související články

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Andezit