V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Astronomická jednotka

Z Multimediaexpo.cz

Astronomická jednotka (značka jednotky AU, z angličtiny astronomical unit) je jednotka vzdálenosti, používaná v astronomii, původně definovaná jako střední vzdálenost Země od Slunce. Vzájemné vzdálenosti planet či jiných objektů sluneční soustavy vyjádřené v AU poskytují relativně názorné měřítko vzdáleností těchto objektů od sebe.

1 AU = 149 597 870 691 ± 6 m[1]

Obsah

Definice

Původně byla astronomická jednotka definována jako střední vzdálenost Země od Slunce. Kvůli vyšší přesnosti Mezinárodní astronomická unie (IAU) přijala novou definici, podle které je AU délka poloměru nerušené oběžné kruhové dráhy tělesa se zanedbatelnou hmotností, pohybujícího se okolo Slunce rychlostí 0,017 202 098 950 radiánů za den (86 400 s). Přesněji řečeno tato definice váže délku astronomické jednotky s gravitačním parametrem Slunce (tak, aby gravitační parametr byl roven přesně (0,017 202 098 95)² AU³/d²). To zajišťuje, že pokud se při výpočtech používají jako jednotky hmotnost Slunce a astronomická jednotka (namísto kilogramů a metrů), není potřeba dosazovat hmotnost Slunce (resp. hodnotu gravitačního parametru), která totiž není známa s tak vysokou přesností jako některé další údaje. Vzhledem k tomu, že hmotnost Slunce se pomalu snižuje, astronomická jednotka se velice pomalu zkracuje (zhruba o jeden centimetr ročně). Astronomická jednotka byla poprvé stanovena v roce 1771, při pozorování přechodu Venuše přes sluneční disk, francouzským astronomem Jérôme Lalandem jako 153±1 milion km.

Příklady

 • Vzdálenost Země od Slunce je 1,00 ± 0,02 AU.
 • Měsíc obíhá kolem Země ve vzdálenosti 0,0026 ± 0,0001 AU.
 • Mars je od Slunce vzdálen 1,52 ± 0,14 AU.
 • Jupiter je od Slunce vzdálen 5,20 ± 0,05 AU.
 • Pluto je od Slunce vzdáleno 39,5 ± 9,8 AU.
 • Oběžná dráha planetky 90377 Sedna se pohybuje mezi 76 a 915 AU od Slunce, momentálně se nachází zhruba 90 AU od Slunce.
 • Nejvzdálenější člověkem vyrobené těleso, sonda Voyager 1, bylo 31. prosince 2007 ve vzdálenosti 104,93 AU od Slunce.
 • Průměr sluneční soustavy bez Oortova oblaku je přibližně 105 AU.
 • Průměr sluneční soustavy s Oortovým oblakem se odhaduje na 50 000 až 100 000 AU.
 • Nejbližší hvězda (po Slunci), Proxima Centauri, se nachází přibližně ve vzdálenosti 268 000 AU.
 • Průměr hvězdy Betelgeuze je 2,57 AU.
 • Vzdálenost Slunce od středu Galaxie je přibližně 1,7 · 109 AU.
 • Velikost viditelného vesmíru je asi 8,66 · 1014 AU.

Převod na jiné jednotky

 • 1 AU = 149 597 870,691 ± 0,030 km ≈ 150 milionů kilometrů ≈ 8,317 světelných minut ≈ 499 světelných sekund
 • 1 světelná sekunda ≈ 0,002 AU
 • 1 světelná minuta ≈ 0,120 AU
 • 1 světelná hodina ≈ 7.214 AU
 • 1 světelný den ≈ 173 AU
 • 1 světelný rok ≈ 63 241 AU
 • 1 parsec ≈ 206 265 AU

Reference

 1. The International System of Units (SI) [online]. Sèvres, Francie : Bureau International des Poids et Mesures, 2006, [cit. 2009-06-28]. S. 126. Dostupné online. (angličtina)