Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

BSK

Z Multimediaexpo.cz

BSK je zkratka pojmu Biochemická spotřeba kyslíku. Je to údaj, který se používá především při analýze vod (povrchových, odpadních apod.). Udává množství kyslíku, které je třeba k úplné oxidaci biologicky odbouratelných látek obsažených ve zkoumané vodě. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota BSK, tím je voda z hlediska rozpuštěných organických látek znečištěnější.

Obsah

Chemická spotřeba kyslíku

Příbuzný pojem CHSK označuje chemickou spotřebu kyslíku. Ta oproti BSK udává spotřebu kyslíku potřebnou k oxidaci všech látek, tedy nejen těch, které mohou být odbourány biologickou cestou.

Použití

Prakticky se stanovení CHSK provádí např. titrací manganistanem draselným (KMnO4). Jako ukazatele kvality vody se BSK a CHSK používají například při monitoringu povrchových vod, který ve sledovaných profilech na drobných vodních tocích ve své správě provádí Zemědělská vodohospodářská správa.[1]

Reference

  1. Předmět činnosti ZVHS [online]. Zemědělská vodohospodářská správa, [cit. 2009-06-10]. Dostupné online.  

Související články