Botanika

Z Multimediaexpo.cz

Botanika neboli rostlinopis či fytologie je přírodní věda spadající do velkého okruhu věd biologických. Zkoumá tu část přírody, kterou označujeme termínem flóra, tedy rostliny a vše, co s nimi souvisí. V rámci botaniky můžeme rozlišit další specializovanější vědní obory, jako geobotanika, morfologie rostlin, paleobotanika, fyziologie, systematika, ekologie, anatomie rostlin a podobně. Floristika je odvětvím botaniky, které se věnuje vyhledávání, určování a evidování rostlinných druhů na určitém území.

Historie botaniky

Historie botaniky má své kořeny v ústním podání paleolitického člověka, který se živil výhradně sběrem plodin, . Zřejmé pokročilé znalosti registrujeme v období neolitické revoluce - přechodu člověka k zemědělství. Větší zájem o samotnou rostlinu se projevil až ve starých Athénách u Aristotelova žáka Theophrastua. V Evropě byl po dobu středověku většinou zájem pouze o lečivé účinky rostlin, které byli zapisovány do tzv. herbářů. V Evropě se botanika odlišila od zemědělství a medicíny až v renesanci. Vynález mikroskopu byl převratný objev, který umožnil nahlédnout do anatomie rostlin.

Literatura

  • Kubát Karel, Hrouda Lubomír, Chrtek Jindřich jun., Kaplan Zdeněk, Kirschner Jan a Štěpánek Jan [eds.]. Klíč ke květeně České republiky. Academia. Praha 2002.

Související články