Busta

Z Multimediaexpo.cz

Busta, spisovný tvar také bysta, je sochařské ztvárnění hrudníku, ramen a hlavy, obvykle umístěné na podstavci. Busta dává vyniknout individualitě ztvárněného jedince. Bývá vytvořena zpravidla z mramoru, bronzu, nebo z jiného trvanlivého materiálu, případně ze dřeva. Slovo, převzaté z francouzského buste a italského busto, snad pochází z antického latinského výrazu bustum, označujícího původně 'žároviště' (místo, kde byli spalováni mrtví), později 'hrob' na takovém místě a přeneseně jeho plastickou výzdobu.