Polysacharidy

Z Multimediaexpo.cz

Amylóza
Amylopektin

Polysacharidy jsou polymerní cukry. Jsou tvořeny monosacharidovými jednotkami, které jsou spojeny glykosidickou vazbou. Často jsou amorfní, nerozpustné ve vodě a nemají sladkou chuť. Pokud se molekula polysacharidu skládá pouze z jednoho druhu monosacharidových jednotek, jedná se o homopolysacharid. V opačném případě hovoříme o heteropolysacharidech. Polysacharidy můžeme popsat obecným vzorcem Cn(H2O)n−1, proto se dříve nazývaly karbohydráty. V přírodě jsou tyto látky velmi rozšířené. Mezi nejběžnější zástupce polysacharidů patří škrob,glykogen, celulóza, chitin.

Obsah

Škrob

Škrob je nejdůležitějším produktem metabolismu rostlin. Hromadí se v některých orgánech jako zásobní látka. Škrob se skládá z amylosy a amylopektinu. Obě části škrobu jsou složeny z glukózových jednotek spojených α(1-4)-vazbou. Amylosa je lineární polymer, který obsahuje několik set glukózových jednotek. Amylopektin tvoří rozvětvené molekuly, které obsahují několik tisíc glukózových jednotek. Větve jsou navázány na hlavní řetězec alfa (1-6) vazbou Hlavními zdroji škrobu jsou brambory, rýže, pšenice a kukuřice.

Glykogen

Glykogen je rezervní látkou u živočichů. Jeho struktura odpovídá struktuře amylopektinu.

Celulóza

Celulóza tvoří větší část rostlinné tkáně a je jednou z hlavních složek dřeva. Je tvořena glukózovými jednotkami, spojenými β-vazbou. Člověk a ostatní živočichové nedokážou celulózu metabolizovat, protože nemají příslušné enzymy. Zvířata, která se živí rostlinou stravou mají ve střevech bakterie, které dokážou celulózu rozložit.

Související články