Dopravník

Z Multimediaexpo.cz

Dopravník je zařízení pro nepřetržitý pohyb sypkého materiálu, kusového zboží nebo ucelených manipulačních jednotek. Dopravník může být:

  • Pásový dopravník - ohebný, například gumový pás, podepíraný a poháněný válci. Užití pro sypké materiály, pro kusové zboží jako pokladní pás v supermarketu, jako montážní pás v sériové výrobě.
  • Šnekový dopravník - šnek otáčející se v trubce nebo žlabu. Pro sypké materiály jako obilí, peletky, granule.
  • Řetězový dopravník - také podvěsný dopravník. Na tažném řetězu jsou úchyty nebo závěsy. Na nich pod dopravníkem visí výrobky v lakovacích linkách, automobily v automobilkách.
  • Hřeblový dopravník - v kovovém korytu táhne řetěz hřebla, příčné díly, které shrabují hrubší sypký materiál, například uhlí v hlubinném dole.
  • Destičkový dopravník - na horní straně plochého řetězu jsou upevněny destičky, které vytvářejí prakticky souvislou pohybující se plochu. Dopravované předměty jsou dopravníkem unášeny mezi nepohyblivým ohrazením. Vhodné i pro vysoké úzké předměty jako například pivní lahve v plnící lince.
  • Korečkový dopravník - korečky = kapsy navěšené na pásu nebo řetězu. Obvykle jsou děrované, slouží pro dopravu mokrých substrátů (písku) i svislým směrem.
  • Válečková trať - válečky usazené v pevném rámu tvoří souvislou dráhu. Směr pohybu dopravovaných předmětů kolmo na osu otáčení válečku. Gravitační tratě jsou nepoháněné, případně může mít válečková trať i poháněcí sekci ve formě poháněných válečků nebo pásů. Pro dopravu krabic a beden v distribučních skladech a balících linkách.
  • Kladičková trať - obdoba válečkové tratě. Místo válečků jsou na ose nasazeny kotouče - kladičky. Na ose je s mezerami několik kotoučů. Kladičky na sousedních osách se přesahují, aby nikde nevznikla souvislá mezera. Trať se používá pro manipulaci s plochými předměty: plechy, tabule skla, nábytkové dílce.

Literatura

  • František Dražan; Karel Jeřábek; Manipulace s materiálem; SNTL 1979


Symbol rozcestí

Tato stránka je rozcestník, tedy místo s více odkazy na různé články, které by jinak měly stejný nebo velmi silně podobný název. Jestliže vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte takovým způsobem, aby vedl přímo na odpovídající článek.