V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Dusičnany

Z Multimediaexpo.cz

Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png

Dusičnany (ledky, nitráty) jsou soli kyseliny dusičné. Dusičnany jsou sloučeniny, jejichž obecný vzorec je M(NO3)x, kde M je kov nebo NH4 a NO3- je dusičnanový anion a x je rovno oxidačnímu číslu kationtu.

Obsah

Ledek

- dusičnan sodný, vzorec je NaNO3 Vyskytuje se v zrnitých agregátech. Je bezbarvý nebo šedý, snadno se rozpouští ve vodě. Používá se k výrobě dusíkatých hnojiv. Byl součástí dýmavého střelného prachu. Naleziště je poušť Atacama v Chile.

Dusičnany praktického významu

Dusičnan sodný

Triviální název ledek chilský (NaNO3). Ačkoli tvoří rozsáhlá ložiska, vyrábí se dnes uměle. Připravuje se reakcí oxidů dusíku se sodou:

NO + NO2 + Na2CO3 + O2 → 2 NaNO3 + CO2

laboratorní příprava spočívá v neutralizaci hydroxidu sodného kyselinou dusičnou dle následující rovnice: NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O Dusičnan sodný se používá jako hnojivo a jako oxidační činidlo. Vyskytuje se v zrnitých agregátech, pouze v oblastech s minimálním množstvím srážek - pouštích.

Dusičnan draselný

Triviální název ledek draselný (KNO3). Připravuje se z dusičnanu sodného. Tento způsob výroby dusičnanu draselného se nazývá konverze. laboratorně je možné ho vyrábět neutralizací hydroxidu draselného kyselinou dusičnou dle následující rovnice: KOH + HNO3 → KNO3 + H2O Používá se jako draselné a dusíkaté hnojivo nebo jako sůl k nasolování masa Sanytr (E252). Dusičnan draselný je též nejvýznamnější složkou původního černého střelného prachu.

Dusičnan amonný

Jeho vzorec je NH4NO3. Používá se jako složka trhavin.
Lze z něj připravovat azoxid N2O.

NH4NO3 → N2O + 2 H2O

Dusičnan vápenatý

Vzorec : Ca(NO3)2. V čistém stavu je to bílá, krystalická látka rozpustná ve vodě. Připravuje se rozpouštěním uhličitanu nebo hydroxidu v kyselině dusičné. Používá se jako dusíkaté hnojivo.

Dusičnan barnatý, Dusičnan strontnatý

Vzorec dusičnanu barnatého je Ba(NO3)2. Barví plamen zeleně a je proto součástí složí pro zelený bengálský oheň. Vzorec dusičnanu strontnatého je Sr(NO3)2. Dusičnan strontnatý barví plamen červeně a je proto součástí složí pro červený bengálský oheň.

Dusičnan stříbrný

Jeho vzorec je AgNO3. Nazývá se též lapis infernalis nebo pekelný kamínek. Vzniká reakcí stříbra s kyselinou dusičnou. Je bezbarvý a jako jediná sůl stříbra se rozpouští ve vodě. Užívá se v lékařství, chemii jako skupinové činidlo aniontů 2. třídy a je základem chemických procesů ve fotografii._

Dusičnan měďnatý

Jeho vzorec je Cu(NO3)2. Je to modrá, hygroskopická látka dobře rozpustná ve vodě. Vzniká reakcí mědi s kyselinou dusičnou:

3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O