Dusičnan sodný

Z Multimediaexpo.cz

Dusičnan sodný
Sumární vzorecNaNO3
Molární hmotnost84,995 g/mol
Registrační číslo CAS7631-99-4
Teplota tání306,8 °C (580 K)
Teplota varupři 380 °C rozklad
Hustota 2,26 g.cm-3
Rozpustnost ve vodě 87,2 g/100 ml (20 °C)
Dusičnan sodný

Dusičnan sodný (NaNO3) je chemická sloučenina, vyskytující se v přírodě v podobě nerostu nitronatritu, je znám též pod označením chilský ledek. Dalším synonymem je nitratin.

Je bezbarvý, bílý, šedý nebo lehce zbarvený do žluta nebo hněda, průhledný, skelně lesklý, štěpný podle romboedru. Tvrdost 1,5–2, hustota 2,26 g.cm–3. Tvoří celistvé agregáty, kůry, vyskytuje se i v krystalech romboedrického typu. Je snadno rozpustný ve vodě, proto se vyskytuje především v aridních oblastech. Významná jsou kvartérní sedimentární ložiska nejasné geneze v poušti Atacama v Chile. Nitronatrit slouží od začátku 18. století jako jediné přírodní dusíkaté hnojivo (dnes z více než 90 % nahrazen syntetickým ledkem a dalšími dusíkatými hnojivy). Sloučeniny dusíku slouží dále při výrobě buničiny, plastů, umělých vláken, výbušnin apod. Dusičnan sodný se pod označením E 251 hojně užívá také v potravinářství jako konzervační přísada u masných výrobků.

Chilský ledek se zapsal do historie lodní dopravy. Původně byl v lodních dokladech uváděn pod všeobecným názvem „hnojivo“, ale několik katastrof parníků, které ho převážely, vedlo k tomu, že byl přesunut do kolonky „vysoce nebezpečný náklad“, neboť se ukázalo, že hořící chilský ledek hašený směsí horké vody a páry (běžná praxe na parnících v případě požáru) má tendenci explodovat. Došlo dokonce k případům, že explodující parník zničil celý přístav a potopil několik okolo kotvících lodí.

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Dusičnan sodný