Gombasecká jeskyně

Z Multimediaexpo.cz


Veřejnosti přístupná Gombasecká jeskyně je krápníková jeskyně v Slovenském krasu. Slouží také jako sanatorium pro léčení nemocí dýchacích cest.

Nachází se ve středu národního parku Slovenský kras na západním úpatí Silické planiny, v údolí řeky Slaná, asi 15 km jižně od Rožňavy. Její vchod leží v nadmořské výšce 250 metrů. Jeskyni objevili dobrovolní jeskyňáři z Rožňavy 21. listopadu roku 1951 prokopáním Černé vyvěračky. Z celkové délky jeskyně (1525 m), je od roku 1955 pro veřejnost zpřístupněných 300 m.

Jeskynní chodby leží v dvou horizontálních úrovních, s relativním převýšením 10 m. Mají přibližně horizontální průběh a vznikly erozivní a korozivní činností podzemního Černého potoka v tektonických puklinách čistých vápenců středního triasu. Černý potok, který sbírá vodu ze Silické planiny, přitéká podzemím od Silické lednice a do jeskyně se dostává sifónovými prostorami. Z toho vyplývá, že jde o jeden genetický silicko-gombasecký jeskynní systém.

Vývojově patří Gombasecká jeskyně mezi nejmladší slovenské jeskyně. Má však impozantní výzdobu, která se skládá z různě zformovaného sintru, zbarveného bohatou škálou barev od bílé přes žlutou až po okrovou. Evropskou zvláštností jsou bílá sintrová brčka, jen 2 - 3 mm silná a až 3 m dlouhá, která ostře kontrastují s červenohnědými povlaky na stěnách.

Gombasecká jeskyně bývá často označována za pohádkovou. Příroda dala krápníkům různé bizarní tvary a podoby, které jsou navíc zvýrazněné pestrou barevností a svěžestí, protože jejich tvorba neustále pokračuje. Mezi nejkrásnější prostory patří Mramorová síň s 8 m hlubokou studní, Síň míru (síň L. Herényiho), Síň moudrosti (síň Viliama Rozložníka), Brčková síň a další.

Jeskyně má mimořádně příznivé mikroklimatické poměry: stálou teplotu okolo 9°C, relativní vlhkost 98 %, čistý vzduch a pro člověka příznivé složení aerosolu. Tyto faktory jsou důležité při léčení některých nemocí horních cest dýchacích. Dosažené výsledky pokusné léčby v Mramorové síni v hloubce 80 m byly úspěšné.

Externí odkazy


 Slovensko  Slovenské památky na seznamu světového dědictví UNESCO

Banská Štiavnica • Spišský hrad a okolí (Spišská Kapitula, Žehra, Spišské Podhradie) • Levoča • Vlkolínec • Jeskyně Baradla a Slovenský kras (Dobšinská ledová jeskyně, Jeskyně Domica, Gombasecká jeskyně, Jasovská jeskyně, Krásnohorská jeskyně, Silická lednice, Ochtinská aragonitová jeskyně) • Bardejov • Původní bukové lesy Karpat (Havešová, Stužica, Rožok, Vihorlat) • Dřevěné kostely slovenských Karpat