Havešová

Z Multimediaexpo.cz


Havešová je přírodní rezervace, která se nachází v národním parku Poloniny na Slovensku. Jako rezervace byla vyhlášena v roce 1964 a rozprostírá se na ploše 1 713 200 m². Předmětem ochrany jsou především lesy pralesovitého charakteru zahrnující převážně listnaté lesy (zejména buk, jilm apod.). Rezervace se nachází v okrese Snina.

Rezervace patří mezi nejvýznamnější chráněné památky celého Slovenska. Od 28. února 2007 je park Havešová zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO, kde je spolu s dalšími několika rezervacemi jako např. Stužica zapsán pod názvem „Původní bukové lesy Karpat“.

Externí odkazy

 Slovensko  Slovenské památky na seznamu světového dědictví UNESCO

Banská Štiavnica • Spišský hrad a okolí (Spišská Kapitula, Žehra, Spišské Podhradie) • Levoča • Vlkolínec • Jeskyně Baradla a Slovenský kras (Dobšinská ledová jeskyně, Jeskyně Domica, Gombasecká jeskyně, Jasovská jeskyně, Krásnohorská jeskyně, Silická lednice, Ochtinská aragonitová jeskyně) • Bardejov • Původní bukové lesy Karpat (Havešová, Stužica, Rožok, Vihorlat) • Dřevěné kostely slovenských Karpat

 Ukraine  Ukrajinské památky na seznamu světového dědictví UNESCO

Kyjev: Chrám svaté Sofie, Kyjevskopečerská lávraLvov, historické centrum • Struveho geodetický oblouk • Původní bukové lesy Karpat • Rezidence bukovinských metropolitů • Chersonésos