Spišská Kapitula

Z Multimediaexpo.cz


Spišská kapitula je bývalá obec na východním Slovensku v oblasti zvané Spiš. Je církevním městečkem, ležícím se na kopci nad Spišským Podhradím, k němuž nyní patří jako městská část. Od roku 1993 je spolu se Spišským hradem hradem pod ochranou UNESCO.

Historie

Obec vznikla ve 12. století na kopci kolem kostela sv. Martina. Od poloviny 13. století zde bylo sídlo spišské kapituly v čele s proboštem. V letech 1662 - 1665 byla obec obehnaná hradbami a vyvíjela se jako město. Od roku 1776 je zde sídlo spišského biskupství. Počet domů se ustálil po staletí asi na 30 a počet obyvatelstva na 250 - 300. Obyvatelstvo tvořili vesměs členové kapituly a služebnictvo, kteří žili v domech po obou stranách jediné ulice, zakončené dvěma branami. Od roku 1948 patří ke Spišskému Podhradí.

Spišská kapitula se stala také jedním z center církevního školství na Slovensku. Už ve 13. století zde byla kapitulní škola. Od poloviny 17. století je zde gymnázium. V letech 1815 - 1849 zde bylo bohoslovecké učiliště a v letech 1819 - 1950 zde byl první slovenský i uherský ústav pro výchovu učitelů základních škol.

Památky

Spišská Kapitula je městskou památkovou rezervací. Její dominantou je pozdněrománská katedrála sv. Martina z let 1245 - 1273 se dvěma věžemi. Chrámová loď a chór byly rozšířené gotickými přístavbami (kaple Zápolského). Katedrála obsahuje mimořádně cenný interiér - gotické oltáře, sochy, náhrobní desky, kalichy, zvony apod. Na freskách z roku 1317 je znázorněna korunovace uherského krále Karla Roberta. Nachází se zde také nejstarší známá románská plastika na Slovensku - Leo albus (bílý lev).

Ve Spišské Kapitule je zachovaná hradební zeď s Dolní a Horní branou a kanonické domy - některé původně gotické, jiné renesanční a barokní. Dále je tu pozdněrenesanční biskupský palác z roku 1652 s barokní úpravou, hodinová věž z roku 1739 a budova biskupského semináře, původně gotická, později renesančně a barokně upravená.

Externí odkazy


 Slovensko  Slovenské památky na seznamu světového dědictví UNESCO

Banská Štiavnica • Spišský hrad a okolí (Spišská Kapitula, Žehra, Spišské Podhradie) • Levoča • Vlkolínec • Jeskyně Baradla a Slovenský kras (Dobšinská ledová jeskyně, Jeskyně Domica, Gombasecká jeskyně, Jasovská jeskyně, Krásnohorská jeskyně, Silická lednice, Ochtinská aragonitová jeskyně) • Bardejov • Původní bukové lesy Karpat (Havešová, Stužica, Rožok, Vihorlat) • Dřevěné kostely slovenských Karpat