Krásnohorská jeskyně

Z Multimediaexpo.cz


Krásnohorská jeskyně je vývěrová fluviokrasová jeskyně na jižním Slovensku. Nachází se u obce Krásnohorská Dlhá Lúka asi 13 km jihovýchodně od Rožňavy. Jeskyni objevili rožňavští jeskyňáři v roce 1964 po snížení hladiny vody ve vyvěračce Buzgó. Známá délka jeskyně je 1356 m. Prohlídková trasa vede ke Krápníku rožňavských jeskyňářů, který s výškou téměř 33 m patří mezi největší krápníky na světě (přestože to již není pravda, je stále uveden v Guinessově knize rekordů jako nejvyšší stalagmit). Trasa má délku 450 m a stejnou cestou se návštěvníci vracejí z jeskyně zpět. Před vstupem je třeba obléct si jeskyňářskou výstroj. Cílem turistického zpřístupnění je ukázat jeskyni v co nejpřirozenějším stavu, proto je prohlídková trasa budovaná jen velmi lehkým způsobem, bez zásahu do morfologie jeskyně. O to je však náročnější. Zvládají ji však i děti od 6 roků. Přes řečiště se přechází po dřevěných lávkách, jezera se překonávají pomocí lanových lávek. Jeskyně není osvětlená, její návštěva se podobá více na speleologické akci, než vstupu do zpřístupněné jeskyně. Je otevřená celoročně kromě března.

Externí odkazy


 Slovensko  Slovenské památky na seznamu světového dědictví UNESCO

Banská Štiavnica • Spišský hrad a okolí (Spišská Kapitula, Žehra, Spišské Podhradie) • Levoča • Vlkolínec • Jeskyně Baradla a Slovenský kras (Dobšinská ledová jeskyně, Jeskyně Domica, Gombasecká jeskyně, Jasovská jeskyně, Krásnohorská jeskyně, Silická lednice, Ochtinská aragonitová jeskyně) • Bardejov • Původní bukové lesy Karpat (Havešová, Stužica, Rožok, Vihorlat) • Dřevěné kostely slovenských Karpat