13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Hladomor

Z Multimediaexpo.cz

Strádající obyvatelstvo na Ukrajině během Holodomoru.

Hladomor je označení pro hromadné vymírání obyvatelstva na určitém území v důsledku dlouhodobého hladovění. Lidé masově umírají nejen podvýživou, ale jsou také mnohem více náchylní různým chorobám. Příčinou hladomorů jsou většinou velké opakující se neúrody v důsledku přírodních katastrof (sucho, živelná pohroma, infekční onemocnění klíčových plodin. Například nedávné hladomory ze sucha v Sahelu nebo velký hladomor v Irsku v letech 1845-1849, který nastal poté, co plísňové a virové choroby zničily celou úrodu brambor). Další příčinou hladomoru může být úmyslné vyvolání – nejdrastičtějším případem je hladomor, který Stalinova vláda uměle vyvolala ve 30. letech na Ukrajině, v Kazachstánu a dalších oblastech SSSR, během něhož zahynuly milióny lidí.[1] Hladomor rovněž bývá průvodním jevem válek. V letech 1771-1772 za panování Marie Terezie vypukl po kritické neúrodě hladomor v Čechách. Zemřela desetina obyvatel Čech (250 000 lidí). V celé Rakouské monarchii zemřelo v těch letech hlady kolem miliónu lidí. Hladomory z neúrody bývaly běžným jevem ve středověku, kdy zemědělství dávalo jen malé výnosy. Středověkou Anglii zasáhl hladomor společně s morem celkem devadesátpětkrát, Francie byla ve středověku postižena hladomory sedmdesátpětkrát. V Číně bylo mezi lety 108 př. n. l. a 1911 napočítáno celkem 1828 hladomorů tj. téměř jeden hladomor ročně. V letech 1876-1879 zemřelo během hladomoru v severní Číně 12 milionů lidí. Nejhorší hladomor postihl Čínu v letech 1958-1961, kdy následkem politiky Mao Ce-tunga zemřelo hlady nejméně 30 milionů lidí.

Související články

Reference

  1. CONQUEST, Robert. The Harvest of Sorrow : Soviet Collectivization and the Terror-Famine. New York : Oxford University Press, 1986. (anglicky) 

Externí odkazy