Hustota zalidnění

Z Multimediaexpo.cz

Hustota zalidnění států světa v roce 2006[1]

Hustota zalidnění je údaj, který se běžně uvádí u států či jiných území a charakterizuje jejich průměrnou míru osídlenosti lidmi. Obvykle se udává v počtu obyvatel na čtvereční kilometr (/km²) a lze ho vypočítat jako podíl počtu obyvatel a plochy (rozlohy) daného území.

Pokud hodnotíme populace jiných organismů než lidí, pak je používán termín populační hustota určitého druhu.

Hustota zalidnění světa. Data získána na základě správních jednotek jednotlivých států.

Obsah

Příklady

  • Česko má průměrnou hustotu zalidnění 130 obyvatel / km².
  • svět jako celek dosahuje hodnoty 13 obyvatel / km² (desetinové hodnoty oproti ČR)
  • pokud bychom zvažovali pouze plochu kontinentů, pak dosahuje hustota zalidnění světa hodnoty 44 obyvatel / km² (přibližně stejně jako Afghánistán)
    • obě výše uvedené hodnoty neodpovídají příliš realitě, neboť značná část rozlohy souše je pro člověka nehostinná (pouště, tundra, tajga...)

Nejnižší a nejvyšší hodnoty

Na úrovni států jsou nejvyšší hodnoty hustoty zalidnění typické pro hustě zastavěná území ministátů (v roce 2005 dosahovalo nejvyšší hodnoty Monako, pro které byla vypočtena hustota 23 660 obyvatel / km²). Nejnižší hodnoty jsou typické pro většinou značně rozlehlé státy, které bývají z větší části tvořeny pro člověka nehostinnými územími (poušť, polopoušť, mrazová pustina). V rámci nezávislých států dosahuje nejnižší hodnoty Mongolsko (1,7 obyvatel / km²), ze závislých území pak Grónsko (0,026 obyvatel / km²).

Jiné metody měření

Kromě nejčastěji používané obecné hustoty zalidnění byly vytvořeny další metody výpočtu, které se snaží poskytnout přesnější představu o hustotě zalidnění určitých území. Přesněji specifikují určitou část obyvatelstva (zemědělské, průmyslové...) a typ plochy území (zemědělská půda, orná půda, zastavěná plocha).

  • Fyziologická hustota: celková populace / plocha orné půdy.
  • Zemědělská hustota: zemědělská populace / plocha zemědělské půdy.
  • Rezidenční hustota: městská populace / plocha obytné zástavby ve městě.
  • Urbánní hustota: městská populace / rozloha města
  • Ekologické optimum: Hustota zalidnění, která je únosná pro přírodní zdroje oblasti.

Související články

Externí odkazyChybná citace Nalezena značka <ref> bez příslušné značky <references/>.