Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Svět

Z Multimediaexpo.cz

Pohled na modrou planetu (7. listopadu 1972)
Mapa členských států OSN
Základní mapa světa v netradičním cylindrickém mapování

Svět je pojem, kterým lidé označují prostor okolo sebe. V moderním pojetí nejčastěji označuje planetu Zemi, kterou lidstvo obývá. V tomto významu např. mapa světa označuje mapu povrchu Země. Pojem svět může také popisovat lidskou populaci všeobecně nebo jako určitou skupinu lidí. Obecně je svět něčím v nás, "představa" (nikoliv nutně skutečnost) našeho nejširšího okolí. Svět je též důležitý filosofický pojem. V současném filosofickém myšlení se svět nejčastěji chápe jako to, čehož smyslem je být místem k životu. Často se mluví o bytí ve světě (např. Martin Heidegger). V náboženském myšlení je často zastoupena víra v jiné světy. Častá je zde snaha o únik z tohoto světa (míněn v podstatě svět, ke kterému přistupujeme skrz fyzické smysly), považovaného za svět klamu (např. indický pojem mája či řecké doxa) či duchovního úpadku (různé perské kulty např. zoroastrizmus).

Další významy slova

Pojem svět může dále označovat:

Kromě základního slova jsou běžné používány odvozené odborné termíny makrosvět a mikrosvět.

Externí odkazy

Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Svět
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Svět