Impuls síly

Z Multimediaexpo.cz

Impuls síly je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje časový účinek působení síly.

Velikost impulsu síly závisí na velikosti síly a na čase, po který tato síla působila. Čím delší dobu síla působí, tím větší je její účinek.

Obsah

Značení

Výpočet

Impuls síly je určen jako součin síly a časového intervalu, tzn.

\(\mathbf{I} = \mathbf{F} \Delta t\),

kde \(\mathbf{F}\) je konstantní síla působící po dobu \(\Delta t\).

Není-li síla po celou dobu svého působení konstantní, lze hodnotu impulsu síly získat integrací, tzn.

\(\mathbf{I} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} \mathrm{d}t\)

Vlastnosti

  • Impuls síly je roven změně hybnosti tělesa, tzn.
\(\mathbf{F} \Delta t = \Delta \mathbf{p}\),

kde \(\mathbf{p}\) je hybnost.

  • Název impuls má význam náraz, což znamená, že tato veličina je vhodná k popisu vlivu tzv. nárazových sil, tedy sil, které působí po velmi krátkou dobu a mají značnou velikost. Využívá se tedy při studiu rázu těles.

Související články