Jan Sokol

Z Multimediaexpo.cz

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. (* 18. dubna 1936, Praha) je český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Byl poslancem Federálního shromáždění v letech 1990–1992, ministrem školství v Tošovského vládě r. 1998 a posledním protikandidátem V. Klause ve volbách prezidenta ČR v únoru 2003.

Je jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednáší na četných českých i zahraničních universitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech 20002007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Obsah

Vzdělání a technické profese

Jan Sokol byl vyučen zlatníkem; pracoval jako zlatník a později mechanik. V roce 1958 v dálkovém studiu odmaturoval, od roku 1963 dálkově studoval matematiku na MFF UK. V letech 19641990 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu matematických strojů; vydal několik knih a řadu článků o počítačích. Zabýval se různými odvětvími techniky (hodinářství, elektro, počítače) i botanikou.[1] Roku 1961 se oženil s Františkou roz. Patočkovou; mají 2 syny a dceru.

Akademická aktivita

Od roku 1990 byl Sokol členem redakční rady časopisu Přítomnost, od r. 1996 přejmenovaného Nová Přítomnost. Od r. 1991 přednášel filosofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a Filozofické fakultě UK. V únoru 1997 byl jmenován docentem, v roce 2000 profesorem. Od roku 2000 přednáší na Fakultě humanitních studií UK, v zimním semestru 2008/9 přednášel etiku a lidská práva na Harvardově univerzitě v USA.

Jeho cesta k filozofii vedla přes studium biblistiky, díla Nietzscheho, setkání s Janem Patočkou. Ve filozofii vychází z fenomenologické tradice a personalismu (Blondel, Marcel, Teilhard, Rosenzweig, Lévinas). Těžištěm jeho zájmu je filozofická antropologie, dějiny idejí a témata přirozeného světa, a to zejména v poloze prováděcí filozofie (Patočka), srozumitelné i neodborníkům. Odtud pramení jeho živý zájem o vztahy mezi filozofií a náboženstvím, filozofií a vědou, filozofií a politikou. Ve spojení s politickou funkcí po r. 1990 studoval antropologické a společenské podmínky demokracie; soustavný zájem má o otázky evropských dějin a evropské integrace. Zabýval se též historií.

Politické angažmá

Jan Sokol byl v první vlně signatářů Charty 77.

Po prvních svobodných volbách byl Sokol od 7. června 1990 do 4. června 1992 poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění za Občanské fórum.[2] Byl místopředsedou Sněmovny národů, předsedou poslaneckého klubu OF a parlamentní delegace v Evropském parlamentu. Po rozpadu OF přešel do Občanského hnutí, za něž kandidoval i v červnu 1992; po sloučení do SD-LSNS stranu opustil a názorově se přiklonil ke KDU-ČSL. V září 1992 ho ČSSD nominovala v 5. kole voleb prezidenta ČSFR, kandidatury se však vzdal.[3]

Na podzim 1996 kandidoval do Senátu ve volebním obvodu č. 17 (Praha 12) za KDU-ČSL, skončil třetí po kandidátech ODS a ČSSD.[4] V únoru 1997 byl jmenován poradcem ministra školství. Od ledna do července roku 1998 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy v Tošovského vládě; následně zůstal poradcem ministra Eduarda Zemana (ČSSD).

28. února 2003 byl koaličním kandidátem do třetí volby prezidenta České republiky, kde ho v posledním kole těsně porazil Václav Klaus.[5]

Je znám též kritikou vysídlení Němců z Československa. Tento postoj mu vynesl nepřátelství předsednictva Českého svazu bojovníků za svobodu, jež v době Sokolovy kandidatury na prezidenta zaslalo poslancům a senátorům výzvu s pasáží: Nebojovali jsme za republiku, v jejímž čele by měl stát pan Sokol nebo někdo jemu podobný a jsme povinni to veřejně jménem všech živých i mrtvých odbojářů prohlásit.[6]

V květnu 2007 patřil mezi první skupinu signatářů prohlášení Ligy proti antisemitismu.[7] V červenci 2008 byl vyznamenán nejvyšším vyznamenáním Francouzské republiky, Řádem čestné legie v hodnosti důstojníka (officier).

Bibliografie

Knihy

Česky:

 • Sokol, J.: Zůstat na zemi. Petr Vaďura, Vyšehrad, Praha 2008, 304 str. ISBN 978-80-7021-900-3.
 • Sokol, J.: Moc, peníze a právo. Aleš Čeněk, Plzeň 2007, 288 str. ISBN 978-80-7380-066-6.
 • Sokol, J.: Čas a rytmus. 2. vyd. Oikumene, Praha 2004, 332 str.ISBN 80-7298-123-4
 • Sokol, J.: Člověk a náboženství. Portál, Praha 2004. 246 str. ISBN 80-7178-886-4
 • Sokol, J.: Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů. 5. vyd. Vyšehrad, Praha 2007. 416 str. ISBN 978-80-7021-884-6
 • Sokol, J. - Pinc, Z.: Antropologie a etika. Triton, Praha 2003. 167 str. ISBN 80-7254-372-5 (50%)
 • Sokol, J.: Filosofická antropologie. Člověk jako osoba. 2.vyd. Portál, Praha 2002. 222 str. ISBN 80-7178-627-6
 • Sokol, J. - Mičienka, M. - Jirásková, V.: Občanské minimum. Tauris, Praha 2002. 250 str. ISBN 80-211-0410-4.
 • Sokol, J.: Mistr Eckhart a středověká mystika. 3. vyd. Vyšehrad, Praha 2004, 360 str. ISBN 80-7021-414-7
 • Sokol, J.: Čtení z bible. ČBS Praha 1996. 286 str. ISBN 80-85810-10-7
 • Sokol, J.: Člověk a svět očima bible. J+J Praha 1993, 94 str. ISBN 80-901625-1-7
 • Navrátil, V. - Sokol, J. - Žák, V.: Operační systémy. 2.vyd. SNTL Praha 1984, 264 str.
 • Sokol, J.: Jak počítá počítač. 2. vyd. SNTL Praha 1979. 112 str.
 • Přibáň, M. - Sokol, J.: Návrh samočinného počítače. SNTL Praha 1970, 176 str.
 • Sokol, J.: Poselství Ježíšovo. 96 str. Charita Praha 1969

Německy:

 • Sokol, J.: Mensch und Religion. Alber Freiburg 2007, 320 S. ISBN 978-3-495-48264-3.
 • Sokol, J.: Guten Tag, Computer! VT Berlin 1979. 88 str.

Maďarsky:

 • Sokol, J.: Hogyan müködik az elektronikus számitogép? Budapest 1978. 112 str. ISBN 963-10-2490-3

Články ve sbornících

 • Sokol, J., Multiple Identitäten – Einheit durch Vielfalt. In: K. Kufeld (hg.), Europa – Mythos und Heimat. Alber, Freiburg 2006, ISBN 978-3-495-48202-5, S. 85-92.
 • Sokol, J., Die dreifache Verantwortung der Universität. In: R. Gepp et al. (Hsg.), Bildung zwischen Luxus und Notwendigkeit. Wien 2006, ISBN 3-8258-9360-X. S. 21-27.
 • Sokol, J., Les regles: conditions de la liberté concrete. In: Philosophie de l’action. Cluj 2005, ISBN 973-7913-43-4, p. 173-181.
 • Sokol, J.: Eine Ethik für alle Menschen? In: Schmidinger – Hoff (hsg.), Ethik im Brennpunkt. Tyrolia, Innsbruck 2005, S. 181-200. ISBN 3-7022-2710-5 RIV
 • Novotný, K. – Sokol, J.: Jan Patočka, penseur d’une dissidence philosophique et politique. In: Delsol – Maslowski – Nowicki (eds.): Dissidences. PUF Paris 2005. ISBN 2-13-054334-0. P. 15-34.
 • Sokol, J.: Christliche Mission unter den Heiden? In: Enders – Zaborowski (Hsg.): Phänomenologie der Religion. Alber, Freiburg 2004. ISBN 3-495-48108-7. S. 451-456.
 • Sokol, J.: Was ist Geld? In: M. T. Vogt (hsg.), Kulturen in Begegnung. Wroclaw – Görlitz 2004. ISBN 83-7432-018-4. S. 189-198.
 • Sokol, J.: The market as a place of rules. In: M. T. Vogt (hsg.), Kulturen in Begegnung. Wroclaw – Görlitz 2004. ISBN 83-7432-018-4. S. 239-243.
 • Sokol, J.: L’obligation et la vie. In: P.-A. Miquel – C. Mihali (ed.): Pouvoir et vie. Actes UEE de Nice. Cluj 2004. ISBN 973-7913-27-2. P. 117-125.
 • Sokol, J.: D’ou vient l’idée de l’obligation morale? In: Quelle conception de l’homme aujourd’hui? Zuerich 2003. ISBN 3-908544-50-5. P. 119-130.
 • Sokol, J.: Der zweifache Schöpfungsbericht als hermeneutischer Schlüssel. In: Pokorný, P. (ed.): Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis. Tübingen 2002, ISBN 3-16-147894-0., S. 238-244.
 • Sokol, J.: Les racines des nations européennes. In: Delsol – Maslowski - Nowicki (ed.): Mythes et symboles politiques en Europe centrale, p. 29-40. PUF Paris 2002. ISBN 2-13-050050-1.
 • Sokol, J.: La pensée européenne de Jan Patočka. In: Delsol - Maslowski (ed.): Histoire des idées politiques de l'Europe centrale, p. 496-510. PUF Paris 1998. ISBN 2-13-049071-9
 • Sokol, J.: Jak vypadá svoboda? In: Nosek, J. (vyd.): Hra, věda a filosofie. Filosofia, Praha 2006. ISBN 80-7007-222-9, str. 33-40.
 • Sokol, J.: Rádlovo pojetí národa. In: T. Herrmann – A. Markoš (eds.): Emanuel Rádl – vědec a filosof. Oikumene, Praha 2004. ISBN 80-7298-107-2. Str. 622-633.
 • Sokol, J.: Kant jako antropolog a pedagog. In: Hegelovskou stopou. K poctě M. Sobotky. AUC, Studia philosophica XIV. Karolinum, Praha 2003. ISBN 80-246-0534-1. Str. 13-16.
 • Sokol, J.: Mikuláš Kusánský a objev měření. In: Karfíková – Šír (vyd.): Číslo a jeho symbolika. CDK Brno 2003, str. 114-119. ISBN 80-7325-018-7.
 • Sokol, J.: Leges sine moribus vanae. In: Konsolidace vládnutí a podnikání 1: Umění vládnout, ekonomika, podnikání. FSV UK Praha 2002. ISBN 80-86732-00-2. Str. 113-118.
 • Sokol, J.: Jsou lidská práva přirozená? In: Konsolidace vládnutí a podnikání 1: Umění vládnout, ekonomika, podnikání. FSV UK Praha 2002. ISBN 80-86732-00-2. Str. 68-74.

Časopisecké příspěvky

 • Sokol, J., What does freedom look like? In: Int. J. Prenatal and perinatal psychology and medicine, Stockholm. Vol. 17, 1/2 (2005), p. 181-187.
 • Sokol, J., Europa spricht. Sprachenvielfalt und Politik. In: Osteuropa 5-6/2004, Berlin, S. 276-283.

. RIV

 • Sokol, J., Was ist Geld? In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik 5/2 (2004), S. 176-185.
 • Sokol, J., Misija chrzescijanska wsrod pogan? In: Teologia praktyczna 3/2002, str. 7-12. Poznan,
 • Sokol, J., The Two Faces of Time. In: European Review, Vol. 9, No. 1, p. 11-18 (2001).
 • Sokol, J., Virtudes de lo politico. In: Aleph 115 (4/2000), p. 117-123. Manizales, Colombia.

.

 • Sokol, J., An Address from Elsewhere (The Message of Lévinas). In: Philosophy Today, Chicago, 43/2 (1999), p. 143-150,

.

 • Sokol, J., Život a transcendence podle Hanse Jonase. In: Lidé města 2/2005, str. 97-102,

.

 • Sokol, J., Teilhard tehdy a dnes. In: Teologie a společnost 2/05, str. 14-16.
 • Sokol, J., Evropa – mezi demokratickým deficitem a superstátem. In: Listy 5/2004, str. 7-9.

.

 • Sokol, J., Co jsou peníze? In: Sociologický časopis 40 (2004/4), Praha, str. 509-518.

.

 • Sokol, J., Je život (jen) můj? In: Vesmír 2/04, str. 74-76.
 • Sokol, J., Smrt v našich rukou. In: Listy 5/03, str. 78-82.
 • Sokol, J., Jsou lidská práva přirozená? In: Listy 4/03, str. 78-82.
 • Sokol, J., Zajatcovo dilema a problém černých pasažérů. In: Vesmír 8/03, str. 467-8
 • Sokol, J., Dá se život udržet? In: Vesmír 10/02, str. 546-548.
 • Sokol, J., Jaký liberalismus? In: Listy 1/2002, str. 55-58.
 • Sokol, J., Město a jeho hradby. In: Vesmír 5/02, str. 288-291.
 • Sokol, J., Křesťanství a Evropa. In: Vesmír 4/02, str. 227-8.
 • Sokol, J., Hra jako praktická výchova ke svobodě. In: Acta economica 6/01, str. 80-85,
 • Sokol, J., Můžeme ”být mrtví”? In: Vesmír 7/01, str. 368 - 9.
 • Sokol, J., Antropologie výchovy a vzdělávání. In: Pedagogika 2/2000, str. 121-125.
 • Sokol, J., Konec liberalismu v Čechách? In: Nová Přítomnost 9/97.
 • Sokol, J., Martin Heidegger. In: Kritický sborník 2-3/97
 • Sokol, J., Věda, vědci a pravda. In: Vesmír 6/97, str. 348.

a další

Překlady

 • B. Casper: Míra lidství. Rosenzweig a Lévinas. Oikumene, Praha 1998. 165 s. ISBN 80-86005-62-3
 • M. Foucault: Sen a obraznost. Delfín, Liberec 1995. 75 s., ISBN 80-901842-1-9
 • Fustel de Coulanges: Antická obec. SOFIS, Praha 1998. 392 str. ISBN 80-902439-7-5 (část)
 • H.-G. Gadamer: Problém dějinného vědomí. FÚ ČAV Praha 1994, 54 str. ISBN 80-7007-062-5
 • H.-G. Gadamer: Člověk a řeč. Oikumene, Praha 1999, 156 str. ISBN 80-86005-76-3 (část).
 • P.-L. Landsberg: Zkušenost smrti, Vyšehrad Praha 1990. 202 s. ISBN 80-7021-054-0
 • E. Lévinas: Totalita a nekonečno. Oikumene, Praha 1997. 276 str. ISBN 80-86005-20-8 (část)
 • E. Lévinas: Být pro druhého. Dva rozhovory. Praha 1997. 65 s. ISBN 80-7113-217-9
 • P. Pawlowsky: Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí. Vyšehrad, Praha 1996. ISBN 80-7021-143-1
 • P. Ricoeur: Život, pravda, symbol. Oikumene, Praha 1993. 255 s. ISBN 80-85241-32-3 (část)
 • F. Rosenzweig: Nové myšlení, J+J Praha 1994, ISBN 80-901625-5-X
 • R. Ruyer: Paradoxy vědomí, PedF UK Praha 1994. 226 str.
 • P. Teilhard de Chardin: Místo člověka v přírodě. Svoboda Praha 1993, 165 str. ISBN 80-205-0309-9
 • P. Teilhard de Chardin: Vesmír a lidstvo. Vyšehrad Praha 1997, 270 str. ISBN 80-7021-043-5
 • C. Tresmontant: Bible a antická tradice. Vyšehrad Praha 1998. 174 s. ISBN 80-7021-270-5
 • C. F. von Weizsaecker: Dějiny přírody, Svoboda 1972. 146 s.
 • B. Welte: Světlo z nicoty. Zvon, Praha 1994, ISBN 80-7113-105-9

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Jan Sokol

Chybná citace Nalezena značka <ref> bez příslušné značky <references/>.