Kaštel

Z Multimediaexpo.cz


Kaštel (též kaštěl, slov. kaštieľ, z lat. castellum) je označení pro venkovské sídlo nižší šlechty na Slovensku. Tento typ stavby je na Slovensku velmi častý, v Česku se naproti tomu nevyskytuje. Kaštely bývaly původně opevněné, později byl kladen větší důraz na pohodlí a reprezentaci majitele. Nejméně je dochovaných gotických kaštelů, nejčastější jsou kaštely renesanční a klasicistní. Dochované kaštely jsou například v obcích Strážky a Humenné (oba renesanční), reprezentativní lovecký kaštel v Betliaru, barokně a klasicistně upravený, Diviaky, Divín (pozdněrenesanční kaštel s rozlehlým opevněním s rohovými bastiony), Halič (okres Lučenec) (renesančně-barokní), Sväty Anton (dř. Antol), barokně-klasicistní kaštel, jehož stavba (do přestavby) symbolizovala kalendářní rok (4 brány, 12 komínů, 52 místností, 365 oken), vodní kaštel v Bytči (Bytčiansky zámok, 1571), místo procesu s Alžbětou Báthoryovou v roce 1611. Skromnější sídlo než kaštel, zpravidla venkovské, které nikdy nemělo obrannou funkci, je kúria.

Podobné názvy